Vi søger to erfarne psykologer til Tidlig Indsats

Har du lyst til at arbejde med trivsel og nærvær i krydsfeltet mellem den organisatoriske og kliniske psykologi? Så er du måske én af de to psykologer, vi søger til vores Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København.

Tidlig Indsats er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til ansatte i Københavns Kommune, der har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen. Vi har fokus på arbejdsfastholdelse og hjælper med afklaring i forhold til både midlertidige og varige problematikker.

I Tidlig Indsats kommer du til at arbejde med det enkelte individ, samtidig med at du har øje for den organisatoriske kontekst og har kontakt til de enkelte arbejdspladser.

Du vil også blive en del af et fagligt stærkt og ambitiøst team, der udgør en væsentlig del af Københavns Kommunes sygefraværs- og fastholdelsesindsats.

Vi betjener og er selv en del af Danmarks største arbejdsplads med over 45.000 ansatte fordelt på syv forvaltninger.

Om jobbet

Som psykolog hos os skal du have lyst til og gerne viden om

 • At arbejde med medarbejdere og ledere, der har udfordringer i arbejdslivet i form af stress og overbelastning, samarbejdsudfordringer eller andre problemstillinger, der påvirker den enkeltes trivsel og arbejdsevne
 • At arbejde med at skabe udvikling, forandring og afklaring i korterevarende samtaleforløb, hvor du holder fokus på medarbejderens arbejdsliv og samtidig inddrager hele personen
 • At understøtte ledere i deres ledelsesopgave i forhold til medarbejdere, der i en periode er udfordret i at varetage deres arbejde
 • I samarbejde med både medarbejder og ledelse at finde frem til løsninger, som kan understøtte fastholdelse og trivsel

Din profil

Du er autoriseret cand.psych., og du brænder for at arbejde med de problemstillinger, der er knyttet til arbejdslivet. Vi lægger vægt på at få inddraget leder og arbejdsplads i håndtering af medarbejderens udfordringer med trivsel i arbejdet. Det er derfor vigtigt at have en god organisationsforståelse og et indgående kendskab til ledelsesopgaven, og kunne se værdien af at inddrage ledelsesperspektivet samt blikket på den arbejdsmæssige kontekst for medarbejderen i samtaleforløbene.

Du har desuden et godt afsæt i klinisk psykologarbejde og praktisk erfaring med individuelle samtaler, gerne ud fra en konsultativ- eller korttidsterapeutisk ramme.

Metodisk bevæger vi os primært indenfor det systemisk/narrative, kognitive og eksistentielle område, så den ideelle ansøger har erfaringer indenfor et eller flere af disse.

Sidst, men ikke mindst, lægger vi vægt på viden om følgende områder:

 • Arbejdsmiljø, fravær, forebyggelse og fastholdelse
 • Stress og belastningsreaktioner – både individuelt og organisatorisk
 • Ledelsessparring/-coaching
 • Beskæftigelseslovgivningen og anden lovgivning på området

Vi forventer, at du har følgende personlige kvalifikationer

 • At du på diplomatisk vis formår at arbejde med medarbejderens perspektiv samtidig med, at du har forståelse for det til tider snævre handlerum, som medarbejderens leder er underlagt
 • At du har interesse for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • At du har visioner og en god portion ambitioner på egne og vores vegne
 • At du er opsøgende, udadvendt og god til at skabe kontakt og tillid
 • At du er teamplayer og vil være med til at bidrage til teamets udvikling og trivsel

Vi tilbyder dig

Du bliver en del af et fantastisk team på i alt 17 psykologer, hvor der er en høj faglighed og rigtig god trivsel. Du bliver også kollega med et team på fem fysioterapeuter, som arbejder med fysiske afklaringsforløb. Tilsammen udgør disse to teams Tidlig Indsats.

Herudover bliver du også en del af et større fællesskab i Arbejdsmiljø København, hvor vi alle brænder for, og arbejder sammen omkring, arbejdsmiljøet i Københavns Kommune.

Som en del af Tidlig Indsats får du:

 • Udfordrende, selvstændige og alsidige opgaver
 • Et professionelt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med høje krav til faglighed og kvalitet
 • Gode personlige og faglige uddannelses- og udviklingsmuligheder
 • Ledelsesmæssig opbakning og støtte i opgaverne
 • En dynamisk og til tider travl arbejdsplads, hvor der samtidig er fokus på balancen mellem familie og arbejdsliv

Udover de individuelle samtaler varetager vi også vores hotline, gruppeforløb, kursusafholdelse osv. Vi er derfor interesserede i også at høre om dine erfaringer inden for de områder.

Den ugentlige arbejdstid vil være 37 timer. Vi har flekstid. 

Vi forventer at besætte stillingerne senest den 1. april 2023.

Aflønning og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, kan du rette henvendelse til afdelingsleder og psykolog Louise Frellsen på 2710 5729, psykologisk konsulent Martin Ejlertzen på 2710 5728 og psykolog og TR Line Fleckenstein Andersen på  2056 2774.

Søg jobbet senest 8. februar

Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler den 13. og 14. februar og anden runde den 20. februar.