Københavns Kommunes logo

Opfang stress i tide

Her finder du redskaber målrettet dig som leder, som du kan bruge til at opfange og handle på stress i tide

Stress har nogle negativt selvforstærkende tendenser i sig, som gør det særligt vigtigt, at man fanger det i opløbet og handler på det i tide.

Jo tidligere man opfanger psykisk overbelastning og stress, jo nemmere er det med relativt enkle greb og justeringer at bremse en negativ udvikling.

Herunder finder du redskaber målrettet dig som leder, som du kan bruge til at opfange og handle på stress i tide.

Både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til teamet/afdelingen.

Opfang stress hos medarbejderen

Vis alle

Medarbejderlandskabet - Hvem er i risikozonen?

Målgruppe: Ledere

Redskabet har til formål at hjælpe dig som leder med at opfange mistrivsel og stress hos dine medarbejdere på et så tidligt tidspunkt, at du kan sætte ind overfor det og ændre en negativ trivselsudvikling med relativt enkle greb. 

Trivselstrappen – individ - Opfang tegn på psykisk overbelastning og stress hos den enkelte

Målgruppe: Ledere og medarbejdere

Trivselstrappen er et redskab til at opfange og handle på tidlige tegn på psykisk overbelastning og stress hos den enkelte.

Trivselstrappen kan anvendes når:

  • Du som leder eller medarbejder ønsker at gøre status på din egen trivsel og belastningsgrad.
  • Du som leder ønsker at reflektere over en medarbejder eller kollega, som har vakt din opmærksomhed eller bekymring.

Samtalediamanten I - Guide til leders samtale med medarbejderen

Målgruppe: Ledere

Samtalediamanten er en guide til din samtale med en medarbejder i tilfælde, hvor du som leder er bekymret for, om medarbejderen er stresset. Formålet med samtalen er at vende en negativ trivselsudvikling hos medarbejderen.

Opfang stress i teamet

Vis alle

Trivselstrappen – team - Opfang tegn på overbelastning og stress i teamet

Målgruppe: Lederteamet, MED/Trio-gruppen, teamet/medarbejdergruppen

Trivselstrappen er et redskab til at opfange og handle på tidlige tegn på psykisk overbelastning og stress i teamet/medarbejdergruppen. Trivselstrappen kan anvendes til:

  • At gøre status på og reflektere over trivslen og balancen i teamet/ medarbejdergruppen
  • Sammen at drøfte, hvad der skal til for, at teamet/medarbejdergruppen kan bevæge sig ud af risiko- og farezonen (hvis det er der, de er) og ind i trivselszonen.

Trivsel- og stressprofilen - Bliv klogere på hinandens trivsel- og stressprofil i teamet

Målgruppe: Medarbejder- og lederteams

Det kan være svært at vide, hvornår ens kollega er presset, og hvordan man som kollega bedst kan hjælpe. Den enkeltes ‘advarselssignaler’ er meget forskellige og behovet for hjælp ligeså.

Trivsel- og stressprofilen er et redskab til at tage en vigtig og nyttig dialog i teamet med henblik på at:

  1. Øge det gensidige kendskab til hinanden
  2. Gøre det lettere som kollega at give den hjælp, der er behov for