”Det hjælper at dele, at man har smerter”

Et gruppeforløb hos fysioterapeuterne i Tidlig Indsats har givet Elisabeth evnen til at slappe bedre af. Dét at kunne se sin egen problematik lidt udefra ved aktivt at deltage sammen med andre, der også har smerter, har givet hende fornyet energi.
Billede
”Det hjælper at dele, at man har smerter”
Fotograf
Arbejdsmiljø København

En travl og fysisk krævende hverdag 

Elisabeth arbejder som ernæringsassistent i Barnets hus på Amerika Vej. Her har hun arbejdet siden 2017, men hun har været i faget siden 1999.  

Elisabeths hverdag består af at lave mad, vaske op, gøre rent og i det hele taget bruge arme og ben rigtig meget hele tiden. Og der er nok at lave for én kok, én opvasker og én ernæringsassistent i en vuggestue med 103 børn og næsten 30 voksne. 

Elisabeth har generelt problemer med smerter i ryggen og har med sine kun 46 år haft to diskusprolapser. Hun er derfor også kun ansat på 20 timer om ugen. 

Gruppeforløb versus individuelle forløb 

For lidt mere end et halvt år siden henviste Elisabeths leder hende til Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København. Tidlig Indsats er et tilbud til Københavns Kommunes medarbejdere, som har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen.  

Elisabeth havde to enkelte konsultationer med en fysioterapeut, og så blev hun anbefalet at komme i et gruppeforløb. 

Gruppeforløb i Tidlig Indsats så dagens lys for godt et år siden og intentionen er, at deltagerne gennem undervisning, træning og særligt gruppedynamik får afprøvet og oplært kompetencer i en form, som umiddelbart ikke er mulig i et individuelt forløb.  

“Gruppedeltagerne har taget rigtig godt imod tilbuddet og giver udtryk for, at de oplever et stort udbytte af forløbet både i form af viden om smerter, at de bedre kan mærke efter, hvad deres krop har behov for, og at de er blevet mere motiveret for at træne”, siger Louise Frellsen, afdelingsleder i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København. 

Lidt grænseoverskridende 

Elisabeth kom i en gruppe med 5 andre deltagere – kolleger hun ikke kendte i forvejen, men med samme problematikker som hende.  

”I starten kunne det godt føles lidt grænseoverskridende at skulle sidde at dele sine skavanker på den måde. Men det blev hurtigt meget rart at være sammen med andre i samme situation. Man er jo meget alene med sine smerter”, fortæller Elisabeth. 

Generelt færre smerter

Rasmus Ringgaard Schierbeck, fysioterapeut i Arbejdsmiljø København, der har haft Elisabeth i gruppeforløb fortæller, at Elisabeth har opnået en lindring af smerter i forhold til de aktiviteter, der udfordrer hende i arbejdet. 

”Vi ser ved afsluttende tests (NRS* og PSFS*), at deltagerne generelt oplever færre smerter og øget funktionsniveau i forhold til deres arbejdsopgaver. Deltagerne kan gennem gruppeforløbene afprøve handlinger bag deres ord og oplære kompetencer til at finde et godt niveau med træning samt skabe positive adfærdsændringer, der kan gavne i deres arbejdsliv. Gruppedynamikken forstærker deltagernes egen indsats og nuancerer forståelsen af deres egen problematik i spejling og sparring med de andre deltagere.” 

*NRS: Numerisk rangskala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. NRS kan graduere patientens oplevelse af smerten – målt på skala fra 0 – 10. Flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse.

*PSFS: Patient Specifik Funktionel Skala måler ændringer i funktionsniveau hos patienter med muskuloskeletale problemer.

Bedre til at huske øvelserne i hverdagen 

Elisabeth er ikke i tvivl om, at det er på grund af gruppeforløbet, at hun får trænet i løbet af arbejdsdagen: 

”Det var for mig bare meget bedre med et gruppeforløb. Dét at have nogen at lave øvelserne sammen med, har gjort, at jeg er blevet bedre til at huske dem i hverdagen. Vi delte jo også erfaringer og gode fifs til, hvordan man får husket at træne og styrke sig selv, når gruppeforløbet stopper.”  

Værd at vide om gruppeforløb 

  • Mindre hold med 6-10 deltagere på hvert hold 
  • 5 sessioner à 1 times varighed hver uge i 5 uger  
  • En blanding af undervisning, træning og erfaringsudveksling