Kurser

Her finder du alle igangværende arrangementer i Arbejdsmiljø København.

Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne, er du velkommen til at kontakte os på kursus@amk.kk.dk eller på telefon 33 66 57 66.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Vis alle

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Se forvaltning og link for tilmelding:

SUF arbejdsmiljøuddannelse

BUF arbejdsmiljøuddannelse

SOF arbejdsmiljøuddannelse

TMF, ØKF, KFF, BIF kan tilmelde sig her.

PS - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune

Vis alle

Find alle ledige kurser og workshops

P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Købehavns Kommune afholder en række kurser og workshops til at forebygge stress på arbejdspladsen. 

Find oversigten over dem her

Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Vis alle

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Læs mere og tilmeld dig her

Kom i hus med fraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Vis alle

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Læs mere og tilmeld dig her

Træningstovholderuddannelsen – Træning i Arbejdstiden (SUF)

Vis alle

For medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Gode træningstovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

1,5 dages uddannelse for medarbejdere eller ledere, der ønsker at blive træningstovholdere for kollegagruppen i forbindelse med Træning i Arbejdstiden.

Læs mere og tilmeld dig her

Inspirationsworkshop om smerte – Træning i Arbejdstiden (SUF)

Vis alle

Workshop for eksisterende træningstovholdere for Træning i Arbejdstiden

Bliv opdateret på viden om smerte og få mulighed for at drøfte og dele erfaringer om håndtering af smerte på arbejdspladsen. Få inspiration til hvordan du som træningstovholder kan justere træningen i forhold til medarbejdere med smerter.

Læs mere og tilmeld dig her

Uddannelse af forflytningsvejledere (SUF)

Vis alle

Kurset er for medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Læs mere og tilmeld dig her

Grundkursus i forflytningsteknik – 2 dage (SUF)

Vis alle

Kurset er for medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Få praktisk træning i grundlæggende forflytningsteknik og anvendelse af arbejdsredskaber som ny i jobbet eller få flere kompetencer til at udføre mindre belastende forflytninger hos borgerne og for dig selv.

Læs mere og tilmeld dig her

Få styr på kemien

Vis alle

Workshop for alle der arbejder med kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering er en vigtig brik i et godt arbejdsmiljø. Når der er styr på kemien, skaber det tryghed for alle ansatte, og kan være med til at forebygge negative helbredseffekter og ulykker. 

Læs mere og tilmeld dig her

Workshop om Nænsom nødværge

Vis alle

For medarbejdere med borgere, der kan være udadreagerende

Få konkrete afværge- og frigørelsesteknikker og en ny tilgang til borgeren, der kan være med til at forebygge, at konflikten når dertil, at den bliver fysisk.​

Læs mere og gå til tilmelding

Workshop med fokus på fysisk tungt arbejde

Vis alle

For teknisk servicepersonale

Har du fysisk tungt arbejde og savner du ideer til, hvordan du løser dine opgaver, uden at du belaster din krop for meget?

Læs mere og gå til tilmelding