Kurser

Her finder du alle igangværende arrangementer i Arbejdsmiljø København.

Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne, er du velkommen til at kontakte os på kursus@amk.kk.dk eller på telefon 33 66 57 66.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Vis alle

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Se forvaltning og link for tilmelding:

SUF arbejdsmiljøuddannelse

BUF arbejdsmiljøuddannelse

SOF arbejdsmiljøuddannelse

TMF, ØKF, KFF, BIF kan tilmelde sig her.

PS - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune

Vis alle

Find alle ledige kurser og workshops

P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Købehavns Kommune afholder en række kurser og workshops til at forebygge stress på arbejdspladsen. 

Find oversigten over dem her

Professionel forældredialog

Vis alle

For ledere i BUF

På lederkurset Professionel forældredialog zoomer vi ind på, hvad I som ledere kan gøre for at understøtte, styre og lede på forældreengagementet, så I har professionelle dialoger med og om forældre.

Forhåndstilmelding. Hvert område har begrænset antal pladser. Jeres områdechef udvælger, hvem der deltager, hvis interessen overstiger de pladser, der er.

Læs mere og tilmeld dig her

Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Vis alle

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Læs mere og tilmeld dig her

Kom i hus med fraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Vis alle

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Læs mere og tilmeld dig her

Træningstovholderuddannelsen – Træning i Arbejdstiden (SUF)

Vis alle

For medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Gode træningstovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

1,5 dages uddannelse for medarbejdere eller ledere, der ønsker at blive træningstovholdere for kollegagruppen i forbindelse med Træning i Arbejdstiden.

Læs mere og tilmeld dig her

Inspirationsworkshop om smerte – Træning i Arbejdstiden (SUF)

Vis alle

Workshop for eksisterende træningstovholdere for Træning i Arbejdstiden

Bliv opdateret på viden om smerte og få mulighed for at drøfte og dele erfaringer om håndtering af smerte på arbejdspladsen. Få inspiration til hvordan du som træningstovholder kan justere træningen i forhold til medarbejdere med smerter.

Læs mere og tilmeld dig her

Forflytning SUF 2024

Vis alle

Uddannelse af forflytningsvejledere

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Læs mere og tilmeld dig her

Når på- og afklædning af borgeren er en belastning

På denne temadag arbejder vi med teknikker til hvordan påklædning og afklædning kan blive mindre belastende for medarbejderen og mere skånsom for borgeren.

Tilmeld dig i Plan2Learn 

Forflytningsworkshop: Når borgeren er faldet og skal op fra gulvet

På denne 3 timers workshop kan du blive klogere på:

  • Hvordan bruger jeg Raizer løftestolen?
  •  Hvordan skaber jeg plads rundt om borgeren?
  •  Hvordan kan jeg flytte borgere længere ud på gulvet
  •  Hvordan passer jeg på  mig selv og på borger?

Tilmeld dig i Plan2Learn

Forflytningsworkshop: Når liftsejl skal af og på- skån dig selv og din borger

Kom på denne 3 timers workshop og lær/få brush up på hvordan du kan påsætte/aftage liftsejl, som skåner både borger og dig selv.

Tilmeld dig i Plan2Learn

Forflytningsworkshop: Er vending af borger en byrde?- Semiautomatiske vendesystemer kan være svaret

Vil du gerne blive bedre til at bruge satin sheets og 4wayGlide /Masterturner?

Så kom på denne 3-timers workshop og lær mere og afprøv på egen krop.

Tilmeld dig i Plan2Learn

Forflytningsworkshop: Er vending af borger en byrde? – Vendlet kan være svaret

Vil du gerne blive bedre til at bruge Vendlet?

Så kom på denne 3-timers workshop og lær mere og afprøv på egen krop.

Tilmeld dig i Plan2Learn

Forflytningsworkshop: Når borgeren skal i seng – undgå at løfte borgers ben

Oplever du at forflytning af borgere ind i sengen er fysisk belastende?

Du kan afprøve forflytning med: Benstrop, Alseat, Quirir og Bensejl

Tilmeld dig i Plan2Learn

Forflytningsworkshop: Let sygeplejens arbejde med borgers ben

Kan du nikke genkendende til løft af borgers ben ved eksempelvis sårpleje og påsætning af comprilanbind?

Kom og bliv klogere på hvordan du og dine kolleger kan minimere de fysiske belastninger. Vi fokuserer på relevante arbejdsredskaber, arbejdsstillinger, pladsforhold og lejring af borgers ben uden manuelle løft.

Tilmeld dig i Plan2Learn

Få styr på kemien

Vis alle

Workshop for alle der arbejder med kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering er en vigtig brik i et godt arbejdsmiljø. Når der er styr på kemien, skaber det tryghed for alle ansatte, og kan være med til at forebygge negative helbredseffekter og ulykker. 

Læs mere og tilmeld dig her

Workshop om Nænsom nødværge

Vis alle

For medarbejdere med borgere, der kan være udadreagerende

Få konkrete afværge- og frigørelsesteknikker og en ny tilgang til borgeren, der kan være med til at forebygge, at konflikten når dertil, at den bliver fysisk.​ Arbejdsmiljø København er certificeret instruktør i Nænsom nødværge.

Læs mere og gå til tilmelding

Workshop med fokus på fysisk tungt arbejde

Vis alle

For teknisk servicepersonale

Har du fysisk tungt arbejde og savner du ideer til, hvordan du løser dine opgaver, uden at du belaster din krop for meget?

Læs mere og gå til tilmelding

Kursus i eftersyn af stiger

Vis alle

Til medarbejdere som enten er eller ønsker at blive sagkyndige i stigeeftersyn

Deltagerne vil blive indført i de lovgivningsmæssige krav til at være sagkyndig og kunne foretage stigeeftersyn, ligesom man får mulighed for i praksis at foretage et stigeeftersyn. Desuden bliver reglerne for brug af stiger gennemgået.

Læs mere og gå til tilmelding