Tilbud om kurser og workshops

Her finder du tilbud om kurser og workshops indenfor P.S.

Kurser og workshops til at forebygge stress på arbejdspladsen

Vis alle

27. februar: Lancering af redskabskatalog på Rådhuset for ledere, chefer og organisatoriske nøgleaktører

I forbindelse med udgivelsen af redskabskataloget Forebyg stress på arbejdspladsen inviterer vi ledere, chefer til morgenmøde på Rådhuset. 

Her introduceres I til den grundlæggende tænkning omkring organisatorisk forebyggelse af stress. I får udleveret et trykt katalog og vi dykker ned i enkelte redskaber og tilgange. I får også mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger med andre ledere.

Det foregår 27. februar kl. 8.30-10

Tilmeld jer i Plan2Learn

7. marts og 14. maj: Organisatorisk forebyggelse af stress for ledere (endagskursus)

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

Få mulighed for at få opdateret viden og nyttige redskaber ift. dine handlemuligheder som leder mht. forebyggelse af overbelastning og stress hos den enkelte medarbejder, i din afdeling og i dit område, og få et rum til at reflektere sammen med andre ledere.

Læs mere og tilmeld jer i Plan2Learn

18. marts: Workshop i organisatorisk forebyggelse af stress og redskabskatalog for konsulenter

Målgruppe: konsulenter og andre organisatoriske nøgleaktører som til dagligt arbejder med arbejdsmiljø og understøttelse af ledere

På denne workshop:

 • Introduceres I til den grundlæggende tænkning omkring organisatorisk forebyggelse af overbelastning og stress
 • Dykker vi ned i redskabskataloget ”Forebyg stress på arbejdspladsen”, som I også får udleveret 
 • Arbejder vi med jeres aktuelle opgaver, og undersøger hvorledes konkrete redskaber og tilgange kan understøtte jer i jeres arbejde.
 • Får I mulighed for at udveksle erfaringer.

Tilmeld jer i Plan2Learn 

20. marts: Supplerende AM-uddannelse: Forebyggelse af stress i organisationen

Målgruppe: ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen

På denne uddannelse bliver I opdateret på den nyeste viden om stress. I bliver introduceret til redskaber, som kan hjælpe jer med at få øje på stress hos jeres kollegaer og at handle på det. I får lejlighed til i jeres arbejdsmiljøgrupper at drøfte, hvordan I kan arbejde stressforebyggende på lige netop jeres arbejdsplads.

Det foregår 20. marts kl. 8.30-16

Tilmeld jer i Plan2Learn 

22. marts: Workshop i organisatorisk forebyggelse af stress og redskabskatalog for ledere

Målgruppe: ledere og chefer der ønsker at skærpe deres organisatoriske blik på forebyggelse af overbelastning og stress, samt ønsker en håndsrækning i form af et nyttigt og konkret redskabskatalog

På denne workshop:

 • Introduceres I til den grundlæggende tænkning omkring organisatorisk forebyggelse af overbelastning og stress
 • Dykker vi ned i redskabskataloget ”Forebyg stress på arbejdspladsen”, som I også får udleveret
 • Arbejder vi med jeres aktuelle ledelsesudfordringer, og undersøger hvorledes konkrete redskaber  og tilgange kan hjælpe jer med at   lykkedes med ledelsesopgaven
 • Får I mulighed for at udveksle erfaringer med andre ledere og chefer.

Tilmeld jer i Plan2Learn

17. april: Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På workshoppen får du mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer. 

Og så får du redskaber til at:

 • Få overblik over dine opgaver i fraværsforløbet – Ledelsens 4 hovedopgaver og Fraværshåndtering 1-5-14
 • Lede på en måde, som nedtrapper stress og baner vej for tilbagevenden – Trivselstrappen
 • Gøre sygefraværssamtalen til et springbræt – Samtalediamanten
 • Lave holdbare og realistiske tilbagevendelsesplaner – Prioritering af arbejdsopgaver og Tidsplan
 • Forvalte arbejdspladsens rummelighed og balancere hensynet til den enkelte og kollegagruppen – Særordninger på arbejdspladsen: Rød-gul-grøn

Tilmeld jer i Plan2Learn