Københavns Kommunes logo

Tilbud om kurser og workshops

Her finder du tilbud om kurser og workshops indenfor P.S.

Kurser og workshops på tværs af forvaltningerne i kommunen

Vis alle

Forebyg og håndtér stress hos dine medarbejdere og dig selv

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På dette endagskursus for du mulighed at reflektere over din egen rolle som leder. Din rolle i forhold til at lede både dine medarbejdere og dig selv på en måde som forebygger psykisk overbelastning og stress – og styrker opgaveløsning og balance.

Efter kurset har du mulighed for at få ledersparring på de konkrete udfordringer, du står med.

Læs mere og tilmeld jer

Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

Målgruppe: Ledere med personaleansvar

På kurset får du mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer. 

Og så får du redskaber til at:

  • Få overblik over dine opgaver i fraværsforløbet – Ledelsens 4 hovedopgaver og Fraværshåndtering 1-5-14
  • Lede på en måde, som nedtrapper stress og baner vej for tilbagevenden – Trivselstrappen
  • Gøre sygefraværssamtalen til et springbræt – Samtalediamanten
  • Lave holdbare og realistiske tilbagevendelsesplaner – Prioritering af arbejdsopgaver og Tidsplan
  • Forvalte arbejdspladsens rummelighed og balancere hensynet til den enkelte og kollegagruppen – Særordninger på arbejdspladsen: Rød-gul-grøn

Læs mere og tilmeld jer

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen

Denne 7,5 timers supplerende arbejdsmiljøuddannelse sætter fokus på, hvordan I som arbejdsmiljøgruppe sammen kan arbejde med at reducere stress gennem organisatoriske tiltag.

Det er en mere grundig gennemgang af arbejdsmiljøgruppens opgaver og redskaber i den forbindelse. Kurset er en supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentant og leder.

På uddannelsen får I lejlighed til i jeres arbejdsmiljøgrupper at drøfte, hvordan I kan arbejde stressforebyggende på lige netop jeres arbejdsplads.

Læs mere og tilmeld jer

Forvaltningsspecifikke kurser og workshops

Vis alle

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Grib stressudfordringen i lederteamet

- Sammensæt jeres eget ledergruppeforløb

Formålet med forløbet er at styrke lederteamets handlekraft og fælles kurs i forhold til at lede på en måde, som forebygger stress og styrker trivsel og opgaveløsning. At få fælles viden, forståelse og nyttige redskaber.

Socialforvaltningen

Grib stressudfordringen i lederteamet

- Sammensæt jeres eget ledergruppeforløb

Formålet med forløbet er at styrke lederteamets handlekraft og fælles kurs i forhold til at lede på en måde, som forebygger stress og styrker trivsel og opgaveløsning. At få fælles viden, forståelse og nyttige redskaber.