Tidlig Indsats

Tidlig Indsats/SYFO* er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til ansatte i Københavns Kommune, der har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen

Vi har fokus på arbejdsfastholdelse og hjælper med afklaring i forhold til både midlertidige og varige problematikker.

*I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er tilbuddet kendt som SYFO

Gå direkte til tilmelding i Serviceportalen

Bemærk, at tilmelding til Tidlig Indsats kræver en KK-brugerident, og at du er på Københavns Kommunes netværk eller logget på VPN.

Du kan kontakte Tidlig Indsats ved

  • Generel mistrivsel
  • Længerevarende fravær eller frygt for fravær
  • Ønske om hjælp til at udarbejde fastholdelsesplaner
  • Behov for afklaring af en arbejdssituation

Vi rådgiver om

Rummelighed og arbejdsfastholdelse, herunder om mulighederne for arbejdsfastholdelse inden for overenskomsternes sociale kapitler. Læs mere om særlige afklaringsforløb.

Hotline

Tidlig Indsats

Ring til vores hotline i Tidlig Indsats på 33665766 / tast 1

Du kan kontakte os, når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om mistrivsel eller fravær.

Læs mere om forløb i Tidlig Indsats

Vis alle

Forløb hos en psykolog i Tidlig Indsats

Kortere, afklarende forløb om psykiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet.

Læs mere om forløb hos en psykolog i Tidlig Indsats

Forløb hos en fysioterapeut i Tidlig Indsats

Kortere afklarings- og behandlingsforløb hos en fysioterapeut, hvis du mistrives eller har fravær på grund af fysiske symptomer.

Læs mere om forløb hos en fysioterapeut i Tidlig Indsats

Ledersparring i Tidlig Indsats

Som leder kan du henvende dig til os, hvis du har behov for sparring til at håndtere sygefravær eller mistrivsel blandt dine medarbejdere.

Læs mere om ledersparring i Tidlig Indsats

Gruppeforløb i Tidlig Indsats

Forebyggelse af stress ved Tidlig Indsats' psykologer

Læs mere om at styrke medarbejdernes stressforebyggelse 

Smerter og fysiske udfordringer ved Tidlig Indsats' fysioterapeuter

Læs mere om undervisnings og træningsforløb ved smerter og fysiske udfordringer i arbejdet

Har du hørt om Digitalt stressforløb?

Er der ventetid på at komme i forløb hos psykologerne i Tidlig Indsats, kan du benytte et digitalt stressforløb. Det udbydes af Center for Mental Sundhed og er et borgerettet tilbud, vi også må anbefale medarbejdere i KK.