Om os

Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv

Hvem er vi?

Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Vores støtte og rådgivning til arbejds­pladserne sker med fokus på at forebygge, at arbejdet medfører ulykker, arbejdsskader, mentale eller fysiske belast­ninger samt på forebyggelse af sygefravær. Rådgivningen skal bidrage til fastholdelse af arbejdskraft og rekruttering gennem sunde, sikre og attraktive arbejdspladser.

Vi er ca. 70 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Ledelsen i Arbejdsmiljø København  

Chef: Annemette Hammer (r55a@kk.dk, 4020 4264)
Sekretariatsleder
Afdelingsleder for AMK-rådgivning: Pernille Kreiser (gt4v@kk.dk, 2182 5142)
Afdelingsleder for Tidlig Indsats: Louise Frellsen (pb42@kk.dk, 2710 5729)

Rådgivning til arbejdspladserne

Vores rådgivning henvender sig både til arbejdspladser, ledere og ledergrupper, medarbejdere samt arbejdsmiljø-/MED-organisationen i Københavns Kommune. 

Arbejdsmiljø København er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver. 

Læs om, hvad vi rådgiver om

Individuel rådgivning

Tidlig Indsats/SYFO* er en del af Arbejdsmiljø København. Her tilbydes individuel støtte og rådgivning til medarbejdere og ledere i kommunen, der oplever fysiske eller psykiske problemstillinger i arbejdet.

Læs mere om Tidlig Indsats/SYFO

*Tilbuddet hedder SYFO i SUF (Sygefravær og Forebyggelse).