Styrk medarbejderens stressforebyggelse

Undervisnings- og træningsforløb i gruppe

Det er et vigtigt fokusområde at forebygge og håndtere stress og overbelastning så tidligt som muligt.

I Tidlig Indsats har du mulighed for at komme i et gruppeforløb målrettet medarbejdere, der hyppigt oplever at være overbelastede i arbejdslivet, og som dermed er i farezonen for at udvikle mere alvorlig stress.            

Forløbet er udviklet i samarbejde med P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Grupperne mødes i alt 5 gange á to timer hen over en periode på 10 uger. Vi opstarter grupper løbende.

Som deltager i gruppen vil man:

  • opnå en bedre forståelse for egne reaktioner
  • få viden, værktøjer og inspiration til stresshåndtering
  • kunne drage nytte af de øvrige deltageres viden og erfaringer

Gruppen ledes af erfarne psykologer med stor ekspertise i stresshåndtering.

Det er tænkt ind i forløbet, at leder og medarbejder undervejs i forløbet er i dialog om, hvordan arbejdspladsen kan være med til at afhjælpe belastninger, som kan føre til stress. 

Visitation til forløbet

Gruppeforløbet er målrettet medarbejdere, som:

  • hyppigt er udfordret i form af overbelastning og stress, men ikke aktuelt sygemeldt med stress 
  • vil have gavn af at udveksle erfaringer om stress med andre og er indstillet på at bidrage til åben og tryg stemning i gruppen

Medarbejdere, som er tilmeldt Tidlig Indsats, visiteres og tildeles plads på forløbet ud fra en faglig vurdering.

Ledere kan få information om mulighederne for at tilmelde en medarbejder til forløbet ved at ringe til hotlinen i Tidlig Indsats på 33 66 57 66 / tast 1.