”Det var bare en joke!” … Er det mig, der er sart?

Sådan lyder overskriften på et af de postkort, Arbejdsmiljø København snart sender ud til arbejdspladserne i Københavns Kommune. Formål: at udbrede kendskabet til Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme.
Billede
”Det var bare en joke!” … Er det mig, der er sart?

Postkortene er en del af en ny kampagne, der sætter fokus på, at hvis du er i tvivl om en oplevelse af grænseoverskridende karakter og har brug for at vende det med nogen – så ring! Københavns Kommune har sin helt egen Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme med både en skriftlig og telefonisk rådgivning. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København, og her sidder professionelle rådgivere klar til at guide om, hvilken hjælp og støtte man kan få. Vi hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.  

16% svarede ja i undersøgelsen fra 2022 

I april 2022 gennemførte Københavns Kommune en stor undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på de københavnske arbejdspladser. 45% af kommunens medarbejdere deltog i undersøgelsen, og heraf svarede 16% af dem ja til, at de havde oplevet sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen.  

Det drejer sig især om seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering. Men tallene i undersøgelsen afspejler ikke, hvor mange der ringer til os, og årsagerne kan være flere: 

”Man kan være i tvivl om det, man oplevede, var OK. Eller man kan være bange for at gøre for stort et nummer ud af det. Nogle er også bange for at virke sure eller sippede. Man vil simpelthen ikke skabe problemer for den, der sagde eller gjorde noget – for måske var det slet ikke sådan ment”, siger Malou Cæcilie Skovgaard, som er psykolog i Arbejdsmiljø København og sidder på telefonen i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. 

Ny undersøgelse i efteråret 2023 

Københavns Kommune gennemfører undersøgelsen af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladserne igen fra 12. september til 3. oktober. Baggrunden for undersøgelsen er et politisk ønske om at kortlægge omfanget af seksuel chikane og sexisme i Københavns Kommune. Formålet med at gentage undersøgelsen er:  

  • At få et billede af, hvor udbredt problematikken er, og om opfølgningsindsatserne i 2022 har været tilstrækkelige 
  • At medvirke til at bevare og styrke det gode arbejdsmiljø 
  • At styrke Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde medarbejdere. 

Unge og nyansatte er særligt udsatte 

Undersøgelsen viser også, at det primært er de unge og nyansatte, der oplever at få overskredet grænsen. Projektleder for Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme Tina Højgaard Mikkelsen fortæller: 

”Unge og nyansatte i jobbet er ofte lidt mere udsatte, da man som ny på en arbejdsplads generelt gerne vil være del af arbejdsfællesskabet og vise sit værd. Som ny har man endnu ikke har erfaring med, hvad der konkret forventes. Man kan føle sig udsat, hvis man påpeger uhensigtsmæssig adfærd og være bekymret for konsekvenserne både for én selv og arbejdsfællesskabet. Det kan være medvirkende til, at man undlader at handle og måske snarere vender det indad og tænker ”måske er det også bare mig?”.” 

Leder har en vigtig rolle 

Københavns Kommune har som arbejdsgiver i henhold til arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Som leder har du derfor et stort ansvar, når det gælder forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og sexisme. Det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere.  

Har du som leder brug for rådgivning, har du mulighed for at kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme med de spørgsmål, du måtte have. Vi kan hjælpe med at vurdere, om seksuel chikane eller sexisme finder sted på din arbejdsplads, og hvordan du forholder dig til det. 

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme blev oprettet i foråret 2021 efter politisk vedtagelse. Den fungerer som en anonym rådgivningsinstans i Københavns Kommune placeret i Arbejdsmiljø København. Man kan både henvende sig telefonisk og skriftligt. Der sidder psykologer fra Tidlig Indsats tilknyttet og besvarer de henvendelser, der kommer ind. Enheden løber foreløbig frem til og med 2025.