Hjemmearbejde er både godt og skidt, viser undersøgelse i KK

En femtedel af København Kommunes ansatte har i længere perioder været hjemsendt under COVID-19
Billede
Hjemmearbejde er både godt og skidt, viser undersøgelse i KK
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København har opsamlet erfaringerne fra et udsnit af medarbejdere og ledere ansat i kommunen. En forudsigelse fra begge grupper ansatte er, at hjemmearbejdet forbliver en del af arbejdslivet.

Det var ikke så få nybrud, der var kommet i måden, vi arbejdede på, da vi første gang tog hul på at samle erfaringerne om at arbejde hjemme som ansat i Københavns Kommune.

Da undersøgelsen blev sat i gang, skrev vi efterår 2020, og de fleste administrative ansatte havde været hjemsendt i mindst fire måneder, og havde også nået at være tilbage efter første genåbning. De første jubelskrig, over hvor godt hjemmearbejdet fungerede, var så småt forstummet og var nu suppleret med oplevelsen af, hvad det fysiske fællesskab på arbejdspladsen gør for produktivitet og trivsel.

Nu, efter en længere anden periode med hjemmearbejde, ser vi ind i en tid med tilbagevenden til arbejdspladserne, men som de fleste ansatte peger på, så kommer hjemmearbejde til at fylde mere, end det gjorde før corona-epidemien. Derfor er det vigtigt at bruge erfaringerne og denne undersøgelse til at blive klogere på det, at arbejde hjemmefra.

Hjemmearbejdet er kommet for at blive – når opgaverne passer til det

Noget af det vigtigste undersøgelsen viser er, at både ledere og medarbejdere mener, at hjemmearbejdet er kommet for at blive. Nogle ser det som en større ændring, mens andre betragter det som en udvidelse af en fleksibilitet, som allerede var gældende før COVID-19-hjemsendelsen.

Undersøgelsen peger på, at hjemmearbejde kan blive en gevinst for både opgaveløsning og trivsel. Nogle peger på, at de har oplevet en fordybelse ved at arbejde hjemme, som de ikke tidligere har oplevet.

Det kan også gå den anden vej. Hvis eksempelvis hjemmearbejde fylder for meget i arbejdslivet, kan det påvirke den fysiske trivsel, motivationen, tilhørsforhold, tvivl om ens egen præstation og flere andre områder.

Undersøgelsen peger også på, at erfaringerne fra COVID-19-krisen har givet medarbejdere og ledere en bedre forståelse af, hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan løses som hjemmearbejde.

Større ansvar hos både ledere og medarbejdere

For at lykkes godt med fortsat at arbejde hjemme, så viser tilbagemeldingerne i undersøgelsen, at det kommer til at kræve mere af både den enkelte medarbejder og lederne.

Fra både medarbejder- og lederinterviews gik det igen, at der først og fremmest er brug for en skærpelse i forhold til det, der allerede betragtes som god ledelse. Som en sagde i et interview til undersøgelsen:

Det kræver gode kloge ledere, der også handler på intuition. Ledelsesopgaven er i forvejen mega kompleks, og det øger bare kravet til ledelsesmusikalitet
Deltager i undersøgelsen
Medarbejder i Københavns Kommune

Om undersøgelsen: 

Undersøgelsen om erfaringer med hjemmearbejde blev gennemført i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning den 17. september 2020 om bedre muligheder for hjemmearbejde for kommunens medarbejdere. Den baserer sig på erfaringer blandt medarbejdere fra HK-, AC- og socialrådgiverområdet, ledere fra centralt og decentralt niveau samt HR-chefer.

Video Url