Konflikthåndtering, der virker – et forløb på skolerne i København

Arbejdsmiljø København og Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen udviklet Konflikthåndteringsmetoden - den skal nu tages i brug
Billede
Skema til konflikthåndtering
Konflikthåndteringsmetoden er et værktøj, som kan bruges til systematisk at kortlægge, forebygge og håndtere konflikter og voldsomme hændelser på arbejdspladsen. Formålet er at minimere konflikter og voldsomme hændelser ved at styrke trivslen for børn og samtidig forebygge belastninger, arbejdsulykker og sygefravær for medarbejderne
Line Bøje Stampe
Organisationspsykolog ved Arbejdsmiljø København

Metoden blev først taget i brug på specialskolerne i København, men nu skal den også anvendes på folkeskolerne, hvor man har oplevet en stigning i antallet af vold og trusler. 

”I dette skoleår frem mod sommerferien ruller vi Konflikthåndteringsmetoden ud på foreløbig 17 almenskoler og i Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO). Vi er i gang med at oplære lærere og pædagoger i arbejdet med at bruge metoden i praksis”, siger Line Bøje Stampe. 

Specialskolerne viser vejen

Der er gode erfaringer med at bruge Konflikthåndteringsmetoden på specialskolerne. Her oplever medarbejderne, at metoden giver større ensartethed, tydelighed og et fælles sprog for, hvordan konflikter kan håndteres i opløbet. Samtidigt ser metoden ud til også at øge trivsel hos både børn og medarbejdere, give færre voldsomme episoder og færre arbejdsskader. 

Viden møder erfaring 

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen og Arbejdsmiljø København, der i tæt samarbejde har udviklet konflikthåndteringsmetoden. Metoden er udviklet på baggrund af konkrete erfaringer fra de københavnske specialskoler og folkeskoler og viden om, hvad der har effekt inden for pædagogik, læring og arbejdsmiljø. 

Erfaring viser, at stærke arbejdsfællesskaber med en fælles pædagogisk tilgang og håndtering af arbejdsmiljøet er det bedste udgangspunkt for at nedbringe konflikter og voldsomme hændelser.