Kroppen i kerneopgaven 2.0 i de københavnske daginstitutioner  

Et øget fokus på ergonomi, bevægelse, smerter, børns selvhjulpenhed og motoriske udvikling kan fremme den fysiske trivsel i daginstitutionerne. Ny indsats skal være med til at styrke pædagogernes arbejdsmiljø i Københavns Kommune 

Medarbejdere i Københavns Kommunes vuggestuer og børnehaver kan opleve, at deres arbejde er fysisk anstrengende, og at de ofte har ondt i kroppen. Det skal en ny indsats være med til at forebygge.

Kroppen i Kerneopgaven hedder indsatsen, som er igangsat af Børne- og Ungdomsforvaltningen, og undervejs er det konsulenter fra Arbejdsmiljø København, der skal facilitere forløbene i daginstitutionerne. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på de voksnes ergonomi, bevægelse, smerter og børns selvhjulpenhed og motoriske udvikling - og dermed styrke den fysiske trivsel hos både børn og voksne. Indsatsen sker i tæt samarbejde med BOB (Børn og bevægelseskultur), der har til formål at øge den bevægelsesfaglige praksis ved at arbejde med krop, sanser og bevægelse.

Styrker barnets selvhjulpenhed  

Løft, bleskift, og arbejdsstillinger, når børn skal have hjælp til overtøjet, kan belaste pædagogerne fysisk. Konsulenterne fra Arbejdsmiljø København skal derfor samarbejde med daginstitutionerne om at forbedre arbejdsmiljøet.

”Med indsatsen kommer vi til at se på, hvordan hverdagsaktiviteterne på arbejdspladsen kan styrke barnets selvhjulpenhed. Det handler om at tænke ergonomien i pædagogikken og lade børnene gøre mest muligt selv. Et godt arbejdsmiljø kræver dog også en dialog om smerter på arbejdspladsen, så man kan tage hensyn til den enkeltes fysiske formåen i forbindelse med arbejdet,” siger Vibeke Andersen, der er projektleder på indsatsen i Arbejdsmiljø København.

Hun peger også på, at det er ambitionen, at aktive lege og bevægelsesglæde for alle bliver en fast del af hverdagen i daginstitutionerne.   

Den fysiske aktivitet blandt medarbejdere kan, udover at være med til at forbedre den fysiske trivsel hos de voksne, også stimulere barnets fysiske aktivitet og skabe aktive rollemodeller for børnene.” 

Bidrager til mindre fravær   

Gevinsterne ved at deltage i forløbet, der allerede igangsættes i 2023, er mange. For med den øgede fysiske trivsel på daginstitutionerne er forhåbningen, at mængden af fraværsdage samtidig bliver reduceret, og at man i højere grad kan fastholde og rekruttere personale.  

”Jeg håber virkelig, at denne indsats, hvor vi ser gevinster for både børn og voksne, vil blive godt modtaget af institutionerne. Med en dagligdag, hvor kroppen bruges i kerneopgaven, bliver resultatet forhåbentlig mindre sygefravær blandt medarbejderne i institutionerne og nogle attraktive arbejdspladser, man kan holde til at være på - også hele arbejdslivet,” siger Vibeke Andersen.  

Kroppen i kerneopgaven 2.0 

Indsatsen Kroppen i kerneopgaven 2.0 kommer til at løbe fra 2023 til 2028, hvor forløbene på de enkelte daginstitutioner kommer til at strække sig over 6-8 måneder.   

Københavns Kommunes har afsat et større millionbeløb til indsatsen, der er baseret på et forskningsprojekt lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs rapporten om forskningsprojektet Kroppen i kerneopgaven af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)