Psykologhjælp på afstand i en corona-tid

Arbejdsgangen i Tidlig Indsats har ændret sig. Men det giver stadig mening at ”se” en psykolog, selvom det nu er via skærm eller telefon
Billede
Psykologhjælp på afstand i en corona-tid
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Corona og hjemsendelse har ikke ændret på, at der fortsat er stor efterspørgsel på psykologhjælp fra Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København. Men det har været nødvendigt at ændre på måden, som hjælpen gives på. Så i stedet for at møde op på Enghavevej og tale med sin psykolog i Tidlig Indsats’ lokaler, så afholdes samtalerne nu virtuelt – enten som telefonkonsultationer eller videokonsultationer over Teams.

Men hvad siger brugerne til den nye måde at få psykologhjælp på? Hvordan er det ikke at kunne møde psykologen face-to-face?

”En del af vores brugere udtrykker, i forbindelse med opstart af et psykologforløb, en vis bekymring i forhold til den manglende mulighed for at kunne sidde i samme rum med psykologen. Men erfaringen har været, at denne bekymring hurtigt aftager i takt med, at Tidlig Indsats-psykologen får skabt en god og tryg ramme for afholdelsen af den virtuelle samtale”, siger chefkonsulent og psykolog Louise Frellsen fra Tidlig Indsats. 

”Et kriterie for en succesfuld oplevelse af et virtuelt forløb er selvfølgelig, at man kan skabe en nødvendig og uforstyrret ramme, og at man er tilstrækkeligt teknisk understøttet. Men er disse forudsætninger til stede, så oplever brugerne i de fleste tilfælde udbyttet af samtalen pr. skærm eller telefon som lige så godt, som hvis man sad i samme rum”.

Samtaleformen er mere tilgængelig

Tidlig Indsats har fået mange nye og vigtige erfaringer med den virtuelle praksis. Selvfølgelig er der forskelle, men langt de fleste brugere af Tidlig Indsats har en positiv oplevelse og et positivt udbytte af tilbuddet. Flere brugere har endog givet udtryk for, at de har fundet den virtuelle samtaleform mere tilgængelig og nemmere at tilpasse deres (arbejds)liv, bl.a. fordi de ikke behøver at møde op på Enghavevej og bruge tid på transport. Og mens nogle savner den fysiske samtales intensitet, oplever andre, at de virtuelle samtaler faktisk er endnu mere intense, koncentrerede og udbytterige.

”Efter næsten et helt års erfaringer med at afholde virtuel rådgivning, så tøver vi ikke med at sige, at virtuel rådgivning er noget andet end at sidde fysisk sammen”, siger leder af Tidlig Indsats, Anne Kirk, og fortsætter:

”Men kvaliteten og udbyttet behøver ikke at være dårligere, og for nogen opleves det faktisk som en fordel. Så vores erfaringer gør, at vi, også efter pandemien har sluppet sit tag, vil tilbyde virtuel rådgivning til de brugere, der måtte finde denne form mere egnet end en fysisk samtale i Arbejdsmiljø Københavns lokaler”.

Læs mere om, hvordan du kan kontakte Tidlig Indsats