Stærke kroppe i stærke arbejdsfællesskaber

Projektet ’SKISA’ sætter spot på arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet blandt kommunens dagplejere. Læs mere og bestil kataloget her
- Et godt arbejdsfællesskab har stor betydning for trivslen på arbejdspladsen. Det er desuden vigtigt i et hårdt fysisk arbejde at have fokus på kroppen, så den forbliver stærk og bevægelig. Derfor har vi fokus på arbejdsfællesskaber og kroppen i kerneopgaven.
Ulla Krag
Leder af Dagplejen i Københavns Kommune

I et stærkt arbejdsfællesskab ved man, at man er sammen om arbejdet. Her bidrager både medarbejdere og ledere med hver deres forskellige roller, ansvar og opgaver. I det stærke arbejdsfællesskab er vi også fælles om hvordan, vi bruger kroppen i vores arbejde. 

Det har dagplejerne og tilsynsførende dagplejepædagoger i Københavns Kommune i samspil med Arbejdsmiljø København udviklet ideer til. 

Fokus på kroppen 

SKISA - som den korte titel lyder - er resultatet af over 50 workshops blandt kommunens dagplejere i både flerbørnshusene og legestuegrupperne. 

Formålet med indsatsen i dagplejen har været at styrke og systematisere det forebyggende sygefraværs- og arbejdsmiljøarbejde i en samlet indsats. SKISA bygger på metoder bag Kroppen i Kerneopgaven (KIK), som er et af Arbejdsmiljø Københavns andre fokusområder. 

- Vores dagplejere har fået inspiration og konkrete redskaber, de kan bruge i hverdagen. De er blevet mere bevidste om løft og hvordan vi gør børnene mere selvhjulpne. Kort sagt mere bevidste om, hvordan vi passer på os selv, fortæller Ulla Krag.

Idéer fra hverdagen

I den første del af idékataloget har vi samlet konkrete forslag til det, man som dagplejer kan gøre i hverdagen, som bidrager til at styrke arbejdsfællesskabet og sætter fokus på kroppen. Idéer, som dagplejerne i samarbejde med de tilsynsførende dagplejepædagoger selv har fundet frem til.

Idéerne er opdelt i temaer og konkrete situationer, såsom spisesituationer, møder i middagsstunden, på tur med børnene osv. 

I anden del af idékataloget kan man læse mere om metoder, teori og baggrund om både kroppen i kerneopgaven og stærke arbejdsfællesskaber. 

- Koblingen mellem det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er uroligt relevant for dagplejerne, fortæller Ulla Krag og fortsætter:

- Dagplejerne føler sig set og lyttet til. Vores projekt har styrket vores arbejdsfællesskaber bredt set i dagplejen.

Du kan downloade vores idékatalog ’Stærke kroppe i stærke arbejdsfællesskaber’ som pdf herunder, eller du kan bestille kataloget som trykt pjece ved at kontakte Arbejdsmiljø København. 

Bag om projektet

Projektet ”Stærke kroppe i stærke arbejdsfællesskaber” (SKISA) er resultatet af flere end 50 workshops blandt kommunens dagplejere i både flerbørnshusene og legestuegrupperne.

Indsatsen har samlet set berørt 170 dagplejere (hvoraf ca. 80 er ansat i den kommunale dagpleje og knap 90 fra flerbørnsdagplejen), dagplejens kontorchef, leder, souschefer og 16 dagplejepædagoger.

Formålet med indsatsen i dagplejen har været at styrke og systematisere det forebyggende sygefraværs- og arbejdsmiljøarbejde i en samlet indsats.