Vejledning til leder, AMR og TR

Her kan du læse om, hvordan du som ansat i Københavns Kommune kan bruge Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

En sjofel bemærkning, et klap bagi eller nedladende kommentarer ved frokostbordet. Det kan være svært at vide, hvor grænsen går.

Københavns Kommune har som arbejdsgiver iht. arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at forebygge og håndtere seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen. Dette gælder både i det interne samarbejde mellem ansatte, og i kontakten med borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere i Københavns Kommunes politik for Krænkende adfærd.

Du kan som leder, tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme med de spørgsmål du måtte have til, hvad sexisme og seksuel chikane er. Seksuel chikane og sexisme er noget, alle på arbejdspladsen bør tage seriøst. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for de involverede parter og for hele arbejdspladsen.

Er du leder

Som leder har du et stort ansvar, når det gælder forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og sexisme. Det kan være udfordrende at løfte det ansvar, og den opgave det er at gribe ind og sige fra. Du har mulighed for at kontakte os med de spørgsmål, du måtte have og få hjælp til at vurdere, om seksuel chikane eller sexisme finder sted på din arbejdsplads. Vi kan også rådgive om håndtering af konkrete hændelser og iværksættelse af forebyggende indsatser og om hvilken hjælp og støtte, I kan få.

Er du TR eller AMR

Hvis du er TR eller AMR kan du kontakte os, hvis du har formodning om eller oplever sexisme eller seksuelt krænkende adfærd på din arbejdsplads, og du har brug for råd og vejledning om, hvad du og din arbejdsplads kan gøre, og hvilken hjælp og støtte I kan få.

Det er også muligt at få konsulenthjælp til en arbejdspladsrettet indsats gennem timebanken. Fx til at foretage en undersøgelse eller iværksætte forebyggende indsatser. Hvilken indsats der er i givet fald er brug for, vil afhænge af den konkrete situation. Vi kan eksempelvis hjælpe med at: 

  • facilitere dialog mellem involverede parter, hvor der fx er anklage om seksuel chikane og yde rådgivning til at forebygge lignende hændelser på arbejdspladsen 
  • lave en undersøgelse med sigte på at håndtere og forebygge konkrete hændelser med seksuel chikane og/eller en sexistisk kultur på arbejdspladsen 
  • klæde MED, Trio, AMO på til at håndtere resultater af en arbejdspladsvurdering (APV); Trivselsundersøgelse o. lign. samt forebygge, at hændelser med seksuel chikane opstår.    

Arbejdspladsrettede indsatser vil altid foregå i samarbejde med relevante ledelsesniveau på arbejdspladsen.