Sæt tidligt ind – sammen

Hvordan forstår vi stress og hvordan kan det forebygges.

Stress er ikke en diagnose. Det er en fysiologisk tilstand, som på den korte bane bidrager til, at vi klarer store udfordringer. Stress vil fra tid til anden opstå. Men stress påvirker både vores immunsystem og psyke negativt, hvis vi går igennem længere tids hård belastning. Jo hårdere belastning, jo oftere og i længere tid, des mere problematisk. Det er her, vi taler om egentlig negativ stress. Og den type stress skal undgås og forebygges. Det er den betydning, vi i dette katalog henviser til, når ordet stress benyttes.

Det kan være svært at forebygge stress. Det føles ofte skamfuldt at opleve, og der går i mange tilfælde lang tid, før medarbejdere går til egen leder med stressproblematikker. Hvis de overhovedet selv opdager det. Stress har en tendens til at snige sig ind på os og påvirke os på måder, som vi først sent opdager.

Derfor skal vi på arbejdspladsen skabe nogle rum, hvor vi kan tale om det. Stress forsvinder nemlig ikke ved, at vi ikke taler om det. Dog er det vigtigt, at vi gør det på nyttige måder, så vi ikke forstørrer problemet. Det handler om, at vi hjælper hinanden med at få øje på, hvad der konkret belaster og finder gode løsninger på det i tide. Så vi forebygger stress og mistrivsel, sygefravær og unødige opsigelser.

Vores tre klare anbefalinger til dig som leder er:

  1. Jo tidligere du sætter ind overfor begyndende tegn på stress, des færre ændringer skal der til.
  2. Jo mere du kigger på organisationen i sin helhed, des mere målrettet kan der arbejdes på at fjerne årsagerne til stress frem for blot at symptombehandle.
  3. Jo mere du involverer de rette aktører, des bedre ejerskab i organisationen. Og du undgår som leder at stå alene med en opgave, som reelt kun kan løses i fællesskab. Det gælder om at få sat ressourcerne i spil.

Organisatorisk forebyggelse er det mest effektive og bæredygtige, og så er det en lovmæssig forpligtelse ifølge Arbejdsmiljøloven.

Billede
Definition på stress

P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune