Kroppen i kerneopgaven

Vi skal passe på os selv - mens vi passer børn. En erfaringsopsamling om pædagogik og ergonomi i praksis

Et treårigt forskningsprojekt ved navn Kroppen i Kerneopgaven mellem Arbejdsmiljø København og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har med hjælp fra 16 københavnske vuggestuer undersøgt, hvordan pædagogik og ergonomi kan gå hånd i hånd.

Med udgangspunkt i de pædagogiske hverdagsaktiviteter, har vuggestuerne kigget på egen praksis. Både for at styrke udviklingen af børnenes selvhjulpenhed og motorik - og for at reducere medarbejdernes oplevelse af fysiske belastninger.

Pjece om Kroppen i kerneopgaven

De tiltag og ideer, som de involverede vuggestuer har afprøvet undervejs, er der kommet en pjece ud af.

Formålet med den er, at de gode erfaringer fra forskningsprojektet kan komme kolleger i andre vuggestuer til gavn. Måske kan de bidrage til nye måder at tænke ergonomi ind i vuggestuearbejdet på. 

Hent pjecen