AT varsler ikke længere tilsynsbesøg - har I tjek på arbejdsmiljøet?

Før 1. juli 2023 havde man som arbejdsplads 12 måneder til at forberede et besøg fra Arbejdstilsynet. Nu bliver de ikke længere varslet, så det er vigtigt, at I har tjek på arbejdsmiljøet og overholder arbejdsmiljølovens krav
Billede
AT varsler ikke længere tilsynsbesøg - har I tjek på arbejdsmiljøet?

Arbejdstilsynet udtager virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger som fx ulykker eller klager over arbejdsmiljøet.  

Få hjælp til en gennemgang af arbejdsmiljøet 

Tag fat i Arbejdsmiljø København, hvis I har behov for en gennemgang af jeres arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe med at få styr på det systematiske arbejdsmiljø, organisering af arbejdsmiljøarbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse og give jer et indblik i, hvilke områder I med fordel kan forbedre og hvilke initiativer, I kan tage.   

Forbered jer på tilsynsbesøg med guide 

Via guiden Bliv klar til tilsyn, som I finder nedenfor, kan I forberede jer og Arbejdsmiljø København anbefaler, at I jævnligt (evt. som en del af et årshjul) gennemgår guiden for altid at være ajour med krav og regler.