Bagom EFAH

Har du oplevet eller været vidne til krænkelser af seksuel karakter? I Arbejdsmiljø København kan du anonymt få rådgivning og støtte
Billede
Oplever du sexisme eller seksuel chikane?

Tag kontakt til enheden direkte på tlf. 7370 8540 eller via den anonyme skriftportal. 

I april 2021 åbnede Københavns Kommunes Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme, som er forankret i Arbejdsmiljø København. Både medarbejdere, ledere og tillidsvalgte har siden henvendt sig til enheden, hvor der er hjælp at hente i forhold til de problematikker og spørgsmål, som kan være forbundet med seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen.

Vi har talt med to rådgivere i enheden og hørt, hvad der særligt har været i fokus før, under og efter enhedens opstart.

Anonym hjælp og støtte

Allerede i de indledende drøftelser af enheden i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation var der et ønske om, at man skulle kunne få hjælp og rådgivning anonymt.  

”Det har helt fra starten været afgørende, at ansatte i kommunen kunne henvende sig til os helt anonymt og få hjælp. Vi ved, at det kan meget vanskeligt og kræve et langt tilløb at række ud efter hjælp, hvis man har været udsat for seksuel chikane eller sexisme. Derfor skal man, når man henvender sig, være tryg ved, at det sker anonymt og i fuld fortrolighed.”

Sådan siger Morten Kallehauge, som er psykolog og projektleder for enheden. Han fortæller, at netop det, at have et trygt rum at tale om oplevelserne i, er afgørende for de medarbejdere, som ringer ind, der ofte forbinder krænkelserne med skam og skyld:

”Nogle kan være i tvivl om det, de har oplevet, overhovedet er seksuel chikane eller sexisme. Ofte har de ikke delt deres oplevelser med kolleger, og en del oplever skyld og skam i forhold til, om de selv er kommet til at ”invitere” til den uønskede adfærd. I den anden ende af spektret har vi også modtaget opkald fra personer, som føler sig uretfærdigt udråbt som krænker og er meget ramt af dette.”

Det hjælper at tale om det

Morten Kallehauge fortæller endvidere, hvordan samtale og lydhørhed skaber afklaring, og hvordan de, der har været i kontakt med enheden, har lettere ved at handle på situationen:

”Det hjælper meget, når vi lytter til oplevelserne og tager henvendelserne alvorligt, men også når vi hjælper med at afklare, hvornår noget falder uden for de acceptable rammer for adfærd på kommunens arbejdspladser. Den afklaring skaber tit en lettelse og giver et nyt blik for de muligheder, der er, for at håndtere problematikken.”

Med ledere i røret

Netop håndteringen af problemer med seksuel chikane og sexisme på kommunens arbejdspladser er noget, enheden har gjort sig erfaringer med. En væsentlig del af henvendelserne er nemlig kommet fra ledere, som har søgt rådgivning om, hvordan de kan håndtere den type problemer. 

”Lederne har både en opgave i at passe på den medarbejder, som har været udsat for krænkende adfærd af seksuel karakter, og i at tage hånd om de øvrige parter i sagen – og om arbejdspladsen som helhed. Her har vi kunnet hjælpe med sparring og rådgivning om, hvordan man griber den ofte komplekse opgave an.”

Det fortæller Marianne Adelhardt Jensen, som er organisationspsykolog og rådgiver i enheden. Hun fortsætter:

”Rådgivningen kan fx handle om samtaler med berørte medarbejdere eller om hvordan man tager en åben dialog i medarbejdergruppen om, hvad der er OK adfærd på arbejdspladsen og hvad der ikke er. Den kan også handle om opfølgning på trivselsundersøgelsen, hvor det har været hjælpsomt for lederne at få inspiration til en køreplan for, hvordan de skridt for skridt kan gribe opgaven an.”

Læs mere om, hvordan I kan arbejde med at håndtere og forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen

På arbejdspladsen: Forebyg med dialog

Marianne Adelhardt Jensen understreger, at den forebyggende indsats er vigtig at prioritere:

”Hvis vi skal komme problemer med seksuel chikane og sexisme til livs, er vi nødt til at turde tage en åben dialog om, hvad gode samarbejdsrelationer og en respektfuld omgangstone er, som alle kan føle sig tilpas i. Det virker forebyggende at have klare normer og værdier for adfærd og omgangstone på arbejdspladsen, og det lægger Københavns Kommunes politik om krænkende adfærd også vægt på.”

Hvordan man som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder kan iværksætte den type forebyggende indsats, kan enheden også rådgive i, tilføjer Marianne Adelhardt Jensen.

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme har siden sin åbning haft åbent dagligt for telefonrådgivning og skriftlige henvendelser. I enheden sidder rådgivere fra Arbejdsmiljø København med ekspertise inden for både psykologisk støtte og krisehjælp og arbejdsmiljøfaglig viden om forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd på arbejdspladsen. Alle ansatte i Københavns Kommune kan henvende sig