Den fleksible arbejdsplads – hvad har vi lært af projektet?

I samarbejde med Arbejdsmiljø København har KFF og KEID haft fokus på fleksibelt arbejde. Læs, hvad arbejdspladserne har lært af projektet

I foråret 2021, da Corona sendte en del af kommunens medarbejdere hjem, indgik Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme og Indkøb, et samarbejde med Arbejdsmiljø København om at afprøve fleksibelt arbejde.

Pilotprojektet ’Fleksibelt Arbejde’ gav en del af kommunens medarbejdere og deres ledere mulighed for at tilrettelægge deres arbejde på en ny måde. Under projektet fik flere mulighed for at arbejde hjemmefra. Og kontorfællesskabet blev inddelt i zoner, som skulle skabe mere fleksibilitet og flere muligheder for den enkelte medarbejder – og for arbejdspladsen som helhed. 

En ny og spændende måde at tilrette arbejdspladsen på, som mange har været glade for. 

Herunder kan du læse, hvad medarbejderen og kontorchefen har lært af projektet – og hvad de tager med sig videre: 

HK'eren: "Tid til fordybelse"

- Det at have en dag på hjemmekontoret, hvor jeg både kan fordybe mig i mine arbejdsopgaver, og også har tid til at flette en lægeaftale ind, OG hente mine børn tidligt – det er simpelthen guld værd.

Fouzia El Horch Nielsen fra Center for internationalisering, borgerservice og bæredygtighed (som var et at de centre, der deltog i projektet. Fouzia havde ikke tidligere haft mulighed for hjemmearbejde).

Læs hele interviewet her 

Kontorchefen: "En mulighed - ikke en udfordring"

- Der er ingen tvivl om, at den fleksible arbejdsplads er kommet for at blive. Det ville være et værdimæssigt tilbageskridt for os, hvis vi ikke havde fokus på det fremadrettet. Jeg ser det som et mulighedsrum – fremfor en udfordring.

Tine Schack-Nielsen, kontorchef på Kontoret for HR og Digital læring i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Læs hele interviewet her

Om projektet Fleksibelt Arbejde

I foråret 2021, da Corona hjemsendte en stor del af kommunens medarbejdere, indgik Kultur- og Fritidsforvaltningen og KEID et samarbejde med Arbejdsmiljø København om at afprøve og samle erfaringer med fleksibelt arbejde. Samarbejdet førte til et pilotprojekt, hvor mere end 300 medarbejdere og 17 ledere, der arbejdede fleksibelt, deltog, bl.a. gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. 

Pilotprojektet opstod ud fra et ønske om at følge udviklingen, når hjemmearbejdet gik fra at være et påbud, som det havde været under Corona, til i højere grad at være en mulighed, som det i nogle enheder blev efter genåbningen i august 2021.