"Det er vigtigt, vi gør, hvad vi kan for at forebygge arbejdsulykker"

Et tværgående samarbejde mellem forvaltningerne i Københavns Kommune arbejder intensivt på at forebygge ulykker på arbejdspladsen. Læs mere om arbejdet i 2023   

Arbejdspladsen skal være et sikkert, trygt og sundt sted at være medarbejder. Siden 2018 har det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne i kommunen, med Arbejdsmiljø København som tovholder, arbejdet på at forebygge arbejdsulykker og styrke sikkerhedskulturen på arbejdspladserne. Samarbejdet er skabt under overskriften SIKKER – styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune. Og der er fortsat arbejde at gøre.  

"Konsekvenserne ved arbejdsulykker er ikke til at tage fejl af, og det kan have menneskelige omkostninger både fysisk, psykisk og socialt. Der er derfor vigtigt, vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge, at de her ulykker sker, og at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til sikkerheden på arbejdspladserne," siger arbejdsmiljø- og hygiejnesygeplejerske, Torben Kristensen, som også er projektleder på SIKKER-indsatsen.  

Type af arbejdsulykke varierer fra forvaltning til forvaltning 

Arbejdsmiljø København har i forbindelse med samarbejdet rådgivet forvaltningerne om, hvilke tiltag der kan forebygge ulykkerne på baggrund af analyser og statistik.   

Typen af arbejdsulykker varierer dog meget og indtrykket af, hvilket ulykkesområde, der har behov for øget opmærksomhed, er forskelligt fra forvaltning til forvaltning.  

"Ulykkerne kan være alt fra fald på cyklen blandt udkørende medarbejdere til en medarbejder på et bosted, der bliver udsat for vold af en borger. Netop deri ligger vigtigheden i at have et tværgående samarbejde, så man kan udveksle erfaringer om, hvorvidt nogle arbejdsulykker går igen på tværs af forvaltningerne, og hvordan man kan forebygge dem," siger Torben Kristensen. Han tilføjer, at der er behov for et særligt fokus på nyansatte i kommunen. 
 
”Dog er der ingen tvivl om, at der i kommunen er alt for mange ulykker blandt nyansatte – herunder vikarer og afløsere. Et problem, der går på tværs af alle forvaltninger.” 

Tiltag mod fald på trapper og ulykker blandt nyansatte 

I aktivitetsplanen for 2023 indgår en række tiltag. Et af tiltagene retter sig fortsat mod ulykker blandt nyansatte i form af instruktionsmateriale til onboarding. Et andet omhandler et varslingssystem for at nedbringe cykel- og faldulykker på grund af dårlige vejrforhold.   

"Der er fortsat ulykkesområder, der skal belyses i højere grad. Fald på trapper er et område, som jeg forventer, at vi i samarbejdet vil rette et øget fokus mod de kommende år. Trapper findes alle steder i kommunen, og faktisk sker der en del faldulykker på dem. Også alvorlige ulykker. Derfor bliver vi nødt til at se på tiltag, der kan forebygge disse ulykker," siger Torben Kristensen.   

Har du en god idé? 

Det tværgående samarbejde er meget interesserede i forslag til tiltag, der kan være med til at forebygge arbejdsulykker. Så har du et forslag, er du meget velkommen til at henvende dig til projektleder Torben Kristensen i Arbejdsmiljø København på HL23@kk.dk.