SIKKER - styrket fokus på arbejdsulykker

Under overskriften SIKKER har Københavns Kommune igangsat en flerårig indsats, hvor målet er at reducere antallet af arbejdsulykker.

Indsatsen SIKKER bygger på:

En gensidig forpligtelsesstrategi, der styrker et tværgående fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og opprioriterer det generelle arbejdsmiljøarbejde omkring ulykker.

En række fokusområder, der styrker forebyggelse og opfølgning på arbejdsulykker både i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune.

Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde mellem alle forvaltninger og deres netværksrepræsentanter, Arbejdsmiljø København og Arbejdsskadesekretariatet.

SIKKER som ny

Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte udgør op mod halvdelen af samtlige ulykker i Københavns Kommune.

Derfor har Københavns Kommune iværksat en ekstra indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte.

Læs mere om SIKKER som ny

Sikkerhedskultur på arbejdspladsen

Arbejdsmiljø København har udviklet en mødepakke til MED-gruppen. Den har til formål at bidrage til en konstruktiv dialog om sikkerhedskulturen på jeres arbejdsplads med inddragelse af medarbejderne. 

Mødepakken indeholder to PowerPoint-præsentationer, samt en guide til, hvordan I samler op den indledende dialog i MED-gruppen. Og lignende til dialogen i hele medarbejdergruppen i eksempelvis en afdeling. Find mødepakken herunder.

E-læringskurser

Vis alle

E-læringskursus om indberetning af arbejdsskader i SafetyNet

Når en medarbejder kommer til skade eller er ude for en voldsom hændelse i forbindelse med sit arbejde i Københavns Kommune, skal det indberettes som en arbejdsskade via SafetyNet. Kurset tager ca. 10 minutter.

Tag e-læringskurset Indberetning af arbejdsskader

E-læring om indberetning af vold, trusler og anden krænkende adfærd i SafetyNet

Dette kursus fokuserer på hændelser i forbindelse med vold, trusler og anden krænkende adfærd. Kurset består af to dele, der kan gennemføres hver for sig.

Første del giver et overblik over, hvad fysisk og psykisk vold er, og hvorfor, det skal registreres. Anden del har fokus på hvordan, man indberetter en voldsom hændelse via SafetyNet. Kurset varer samlet 15-20 minutter.

Tag e-læringskurset Indberetning af vold af anden krænkende adfærd i SafetyNet

E-læring om forebyggelse og registrering af stik- og skæreskader

Arbejdsmiljø København har udgivet pjecen SIKKER med kanyler, som bliver brugt mange steder i kommunen. Find den herunder. 

Som supplement til pjecen, har vi i samarbejde med Arbejdsskadesekretariatet udarbejdet et e-læringsprogram, som mere generelt handler om forebyggelse og registrering af stik- og skæreskader. Kurset tager ca. 15 minutter.

Tag e-læringskurset Forebyggelse af stik- og skæreskader her 

SIKKER med kanyler

Se filmen om forberedelserne til indsatsen i november 2017

Video Url