Forebyg smerter og stress med gruppeforløb

Nu tilbyder Tidlig Indsats både gruppeforløb til medarbejdere med fysiske udfordringer og psykiske belastninger

To forløb med hvert sit fokus

Tidlig Indsats tilbyder to forløb til medarbejdere i Københavns Kommune. Det ene er henvendt til medarbejdere, som døjer med smerter og fysiske udfordringer; det andet til medarbejdere, som har problemer med psykisk overbelastning i arbejdet og er i risikozonen for at udvikle stress.

Plads til god dialog, praktik og teori

Det nystartede gruppeforløb med fokus på smerter og fysiske udfordringer varetages af fysioterapeuter fra Tidlig Indsats. Forløbet, som er rettet mod medarbejdere med vedvarende emme eller tilbagevendende problematikker, har allerede fået gode tilbagemeldinger, fortæller fysioterapeut i Tidlig Indsats Rasmus Ringgaard Schierbeck:

”Flere af deltagerne er glade for den større mulighed for at få trænet og brugt kroppen på en anden måde end de er vant til, og mange anvender også øvelser fra træningen i deres hverdag til at mindske smerter og dermed klare arbejdsdagen bedre.”

I forløbet, der både indeholder undervisning og træning, er der god plads til det praktiske, teoretiske og til gode dialoger. Og netop indflydelsen af sidstnævnte har overrasket nogle deltagere, fortæller Rasmus:

”Der har været positive tilbagemeldinger og refleksion på, hvordan følelser og forventninger har betydning for smerteoplevelsen, og hvordan man kan ændre tilgang til aktiviteter, der normalt er forbundet med ubehag og smerter.”

Viden, værktøjer og inspiration til at forebygge og håndtere stress

Gruppeforløbet med fokus på stressforebyggelse bliver varetaget af psykologer fra Tidlig Indsats. Forløbet er målrettet medarbejdere, som er udfordrede af overbelastning og stress, men ikke aktuelt sygemeldte. Forløbet, der på nuværende tidspunkt har været tilbudt tre gange, begynder efterhånden at vise sine effekter, fortæller Morten Kallehauge, der er psykolog i Tidlig Indsats:

”Vi nåede at gennemføre det første stressforebyggelsesforløb inden corona-nedlukningen i efteråret 2020, og efter genåbningen har vi igen startet nye grupper op. Vi er dermed begyndt at gøre os de første erfaringer, og der er flere punkter, hvor vi kan se, at gruppeforløbene har nogle særligt positive effekter.”

Formålet med forløbet er at give deltagerne viden, værktøjer og inspiration til at forebygge og håndtere stress. Der veksles mellem faglige oplæg fra psykologerne og praktiske øvelser, hvor deltagerne træner brugen af konkrete redskaber og tilgange. Den kombination har vist sig nyttig. En deltager udtaler fx:

”Super kompetente undervisere. Relevant indhold og viden, som giver mig en bedre forståelse af, hvad der sker med mig, og sætter mig i stand til at handle og gøre noget selv for at få det bedre.”

Det særlige ved gruppeforløb

Selvom førsteprioriteten i forløbene er at give værktøjer til at håndtere de udfordringer, enten i form af stress eller smerter, er det også et ønske, at deltagerne kan give viden videre og inspirere til sunde og gode tiltag, der kan have positiv indflydelse på både sit eget og kollegers arbejdsliv.

Det, som gør gruppeforløb til noget særligt er, at deltagerne møder andre, der står i en lignende situation, fortæller Morten Kallehauge:

”Det er meget nyttigt for deltagerne at kunne blive inspireret af hinandens viden og erfaringer, og det giver tit nogle meget konkrete idéer og aha-oplevelser i forhold til, hvad de selv kan gøre. I gruppeforløbene bliver det mere okay for den enkelte at være i sin situation, og en del af den skam og dårlige samvittighed, der ofte følger med fx stress, aftager.”

Udover at blive klogere på sig selv, lærer deltagerne også af andres erfaringer. Det sker både ved at lytte, men også ved at gå i dialog. Det kan deltagerne tage med sig, når de skal håndtere problematikken på deres arbejdsplads:

”De bliver ofte klogere på deres egne reaktionsmønstre, hvad de selv kan gøre anderledes og, hvordan de i dialog med deres leder kan håndtere problematikken på arbejdspladsen”, tilføjer Morten Kallehauge.

En fast del af Tidlig Indsats' tilbud

Medarbejderne i Tidlig Indsats har indtryk af, at deltagerne får meget ud af forløbene og derfor håber de også, at forløbene bliver en fast del af Tidlig Indsats’ tilbud, fortæller Anne Kirk, der er afdelingens leder:

”Vi har i Tidlig Indsats længe ønsket at kunne tilbyde forløb i grupper, da mange mennesker oplever god effekt heraf. Så vi er meget tilfredse med, at vi nu har fået igangsat de to forløb, samt de positive evalueringer, vi allerede har fået fra deltagere. Vi håber og forventer derfor, at det bliver muligt at permanentgøre tilbuddet, så det bliver en del af Tidlig Indsats’ faste ydelser.”

Alle gruppeforløb afsluttes med en evaluering, der hjælper til at videreudvikle og forbedre forløbene yderligere.

Læs mere om gruppeforløb