Grundfortællingen om Arbejdsmiljø København 

Arbejdsmiljø København har fået en grundfortælling. Den beskriver vores mission, vision og værdier og skal skabe et vigtigt fælles ståsted og retning

I starten af februar måned lancerede Arbejdsmiljø København en grundfortælling. Den beskriver Arbejdsmiljø Københavns mission, vision og værdier og besvarer tre centrale spørgsmål:  

  1. Mission: Hvilken værdi er Arbejdsmiljø København grundlæggende sat i verden for at skabe?   
  2. Vision: Hvor vil vi hen med Arbejdsmiljø København og hvad vil vi særligt lykkes med frem mod 2028?   
  3. Værdier: Hvilken adfærd ønsker vi, at ledere og medarbejdere i Arbejdsmiljø København udviser, og hvad skal forme organisationskulturen i Arbejdsmiljø København?  

 Grundfortællingen er udviklet i 2023 under inddragelse af alle medarbejdere i Arbejdsmiljø København samt et repræsentativt udsnit af vores samarbejdspartnere.   

Med grundfortællingen får vi et fælles ståsted og en fælles retning. Det er vigtigt. Kun sådan kan vi sikre, at medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved hvad Arbejdsmiljø København kan bidrage med – som den uvildige og autoriserede arbejdsmiljørådgiver, vi er. Vores mission er helt enkelt at skabe gode arbejdsmiljøer, attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsliv sammen med Københavns Kommunes medarbejdere og ledere, så de kan løse deres kerneopgave – til gavn for københavnerne.
Annemette Hammer
Chef for Arbejdsmiljø København

Læs Grundfortællingen om Arbejdsmiljø København