Gruppeforløb hjælper mod smerter og fysiske udfordringer

Oplever du eller din ansat fysiske udfordringer i forbindelse med arbejdet? Så kan et gruppeforløb hos fys’erne i Tidlig Indsats hjælpe

Øm ryg, smerter i nakke og skuldre og andre fysiske udfordringer påvirker din livskvalitet og kan fylde rigtig meget i arbejdsdagen. 

Som ansat i Københavns kommune kan du få hjælp hos fysioterapeuterne i Tidlig Indsats – med både individuelle forløb og nu også gruppeforløb.

Gruppeforløbene er målrettet medarbejdere, der hyppigt oplever at være udfordret i arbejdslivet pga. fysiske problematikker, og som følge heraf risikerer dårlig trivsel, problemer med at varetage arbejdsopgaverne – og i sidste ende fravær.

Træning og gode dialoger

Fysioterapeuterne i Tidlig Indsats har fået flere gode tilbagemeldinger fra tidligere deltagere i gruppeforløbene, fortæller fysioterapeut i Tidlig Indsats, Rasmus Ringgaard Schierbeck:

- Flere af deltagerne er glade for den større mulighed for at få trænet og brugt kroppen på en anden måde, end de er vant til, og mange anvender også øvelser fra træningen i deres hverdag til at mindske smerter og dermed klare arbejdsdagen bedre, fortæller han.

I forløbet, der både indeholder undervisning og træning, er der god plads til det praktiske, det teoretiske og til de gode dialoger. Og netop det positive udbytte af gruppedynamikken har overrasket flere af deltagere, fortæller Rasmus:

- I gruppen kan du spejle dig i andre, der døjer med lignende problematikker. At få en oplevelse af, at man ikke er alene med sine smerter og udfordringer, kan være en stor støtte.

Smerter og smertehåndtering

Rasmus Ringgaard Schierbeck fortæller, at gruppedeltagerne i løbet af forløbet også lærer, at smerter er nært knyttet til tanker og følelser, og at man via sine tanker og følelser kan blive bedre til at håndtere sine smerter:

- Mange oplever, at de ved at ændre deres tilgang til f.eks. de daglige aktiviteter, de normalt forbinder med ubehag og smerter, rent faktisk kan mindske smerterne. 

Gruppeforløbet består af 5 moduler à 1 times varighed, og strækker sig over 5 uger. Gruppen mødes i Arbejdsmiljø Københavns lokaler på Enghavevej 82.

Overskrifterne for de 5 moduler er:

  • Smerte og smertehåndtering
  • Træning og fysisk aktivitet
  • Kropsbevidsthed
  • Motivation og målsætning
  • Det gode arbejdsliv

Værd at vide om gruppeforløb

Gruppeforløbet er målrettet medarbejdere, som:

• hyppigt eller vedvarende er udfordret af smerter og fysiske udfordringer
• vil kunne profitere af at få ny viden og handlemuligheder i forhold til håndtering af problematikker
• vil have gavn af at udveksle erfaringer med andre, samt er indstillet på at bidrage til en åben og tryg stemning i gruppen

Medarbejdere, som tilmeldes til et forløb i Tidlig Indsats, visiteres og tildeles plads på forløbet ud fra en faglig vurdering. Inden opstart vil både medarbejder samt dennes leder skulle give tilsagn om deltagelse.

Er du leder?

Så kan du få information om mulighederne for direkte tilmelding af en medarbejder til gruppeforløb ved at ringe til vores Hotline i Tidlig Indsats:

Tidlig Indsats, tlf. 33 66 57 66 / tast 1.