Har I fået et påbud fra AT? Brug KK’s interne arbejdsmiljørådgiver

I Arbejdsmiljø København er vi autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Autorisationen foretages af Arbejdstilsynet (AT) og er en certificering af, at man har den fag-faglige og arbejdsmiljøfaglige kompetence til at kunne rådgive om arbejdsmiljøproblemer
Billede
Har I fået et påbud fra AT? Brug KK’s interne arbejdsmiljørådgiver

arbejdsmiljølovens §12 hedder det: 

 § 12. Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. 

 Vi rådgiver om 

Arbejdsmiljø København er autoriseret inden for alle AT’s fagområder og rådgiver om alt fra helt simple arbejdsmiljøspørgsmål til komplekse problemstillinger: 

  • Psyko-socialt arbejdsmiljø 
  • Ergonomisk arbejdsmiljø 
  • Fysisk arbejdsmiljø 
  • Biologisk arbejdsmiljø 
  • Kemisk arbejdsmiljø 

Indsigt i jeres arbejdsforhold 

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver sikrer vi, at:  

  • Vores arbejdsmiljørådgivning er af høj faglig kvalitet, idet den bygger på valid teori og anerkendt god praksis og bygger på en indsigt i jeres arbejdsforhold samt et godt kendskab til myndighedskrav 
  • Vores arbejdsmiljørådgivning indgår i en helhedsorienteret arbejdsmiljøindsats, som fremmer de ansattes sundhed og trivsel, reducerer risiko, belastning og fravær, skaber rummeligere arbejdspladser og udvikler arbejdslivets kvalitet 
  • Vi værner om vores faglige integritet og troværdighed ved at være uvildig i forhold til kunder, leverandører og myndigheder. 

Kontakt Arbejdsmiljø København

Gør derfor brug af os, hvis I har fået et påbud eller blot har brug for rådgivning om arbejdsmiljø og arbejdsliv i Københavns Kommune.