Hjem til Tokyo med inspiration i tasken fra AMK

Fem embedsmænd fra Tokyo besøgte Arbejdsmiljø København 24. oktober for at undersøge, hvordan arbejdsgivere sikrer et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne i København. Og så var det jo oplagt at besøge KK's interne arbejdsmiljørådgiver.

De japanske embedsmænd kommer fra storbystyret i Tokyo og er rejst ud for at se nærmere på globale trends på arbejdsmiljøområdet, som gerne skulle komme de 14 mio. indbyggere i Tokyo til gavn. De var særligt interesserede i at forstå organiseringen på det danske arbejdsmarked generelt, som de gav udtryk for, er meget anderledes end deres mere hierarkiske organisering.

Inddragelse og indflydelse virker

Afdelingsleder i Arbejdsmiljø København Louise Frellsen, som stod for rundturen sammen med Annemette Hammer, chef for Arbejdsmiljø København, fortæller:

”De var positivt overraskede over graden af inddragelse og indflydelse af tillidsvalgte og medarbejdere generelt i det løbende arbejdsmiljøarbejde, og hvordan Arbejdsmiljø København understøtter dette både i vores Tidlig Indsats forløb og i vores arbejdspladsrettede indsatser. De forstod hurtigt, at lige netop de to ting er nøgleord, når det kommer til trivsel og godt arbejdsmiljø.”

Under rundvisningen i vores lokaliteter havde de mulighed for at tale med nogle af medarbejderne i Arbejdsmiljø København, og også her var spørgelysten stor. Blandt andet var de meget interesserede i, hvordan der konkret arbejdes i de enkelte forløb til glæde for den enkelte medarbejder og arbejdsmiljøet som helhed. 

En aha-oplevelse

”Det var tydeligt, at de oplevede besøget som meget spændende og inspirerende i forhold til deres fortsatte udviklingsarbejde i Japan. Og så gav deres besøg også os en af de der aha-oplevelser, når man får set sig selv gennem andres øjne. For tænk, at vi kan give japanerne dét med hjem i tasken – der er da fantastisk!”, slutter Louise Frellsen. 

De fem embedsmænd var også på besøg på en skole i Brønshøj og i Espergærde. Besøget foregik med tolk.

På billedet ses, udover vores japanske gæster, chef for Arbejdsmiljø København  Annemette Hammer og afdelingsleder for Tidlig Indsats Louise Frellsen.