Kurser i efterår og vinter 2023

Få et overblik over kurser Arbejdsmiljø København udbyder i løbet af efteråret og vinteren

1. Få hjælp til at forebygge stress på arbejdspladsen 

Under P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune udbyder vi kurser og workshops i løbet af efteråret og vinteren. Se tilbuddene og tilmeld jer i Plan2learn her: 

2. Få styr på kemien 

I forbindelse med indsatsen ”SIKKER – styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune” afholder Arbejdsmiljø København en workshop om kemisk risikovurdering og kemisk APV. 

Bliv klædt på i forhold til at sikre et godt kemisk arbejdsmiljø. Når der er styr på kemien, medvirker det til at skabe tryghed for alle ansatte.  

Den kemiske risikovurdering er en del af den almindelige APV, og kan være med til at forebygge dårligt helbred og ulykker. 

Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der er en del af Arbejdsmiljøorganisationen, og medarbejdere, der håndterer eller indkøber kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen.  

Dato: Torsdag d. 23. november 2023 

Læs mere og tilmeld jer i Plan2learn

3. Nænsom Nødværge 

Indsatsen ”SIKKER – styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune” udbyder workshops i Nænsom Nødværge. 

Her bliver du introduceret til grundprincipperne bag Nænsom Nødværge.  

Du vil få konkrete afværge- og frigørelsesteknikker samt redskaber til at  forebygge, at konflikten når dertil, at den bliver fysisk. 

Målgruppe: Medarbejdere med borgere, der kan være udadreagerende. 

Datoer: Der udbydes 6 workshops i november og december måned. 

  • Torsdag d. 2. november 
  • Torsdag d. 9. november 
  • Mandag d. 20. november 
  • Torsdag d. 30. november  
  • Tirsdag d. 12. december 
  • Torsdag d. 14. december 

Læs mere og tilmeld jer i Plan2learn