Kurser i efteråret 2024

Arbejdsmiljø København afholder afholder en masse spændende kurser efter sommerferien. Her får du et overblik
Billede
Kurser i efteråret 2024

Træning i arbejdstiden (SUF)  

Nænsom Nødværge og Low Arousal   

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse: Forebyggelse af stress i organisationen 

Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress  

Organisatorisk forebyggelse af stress for ledere

Biologisk risikovurdering