Lav en god tilbagevendelsesplan efter fravær

Sygefraværet er stigende - også på arbejdspladserne i Københavns Kommune. Men der er hjælp at hente både til at forebygge og håndtere sygefravær blandt medarbejderne

Mange arbejdspladser i Københavns Kommune er optagede af at sikre et godt arbejdsmiljø herunder at forebygge og håndtere arbejdsrelateret fravær. Men sygefraværet udfordrer fortsat.  

Tillidsbaseret samarbejde er vigtigt 

Ifølge afdelingsleder i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København, Louise Frellsen, er baggrunden for sygefravær ofte kompleks, og at der, udover den systematiske fraværshåndtering, skal arbejdes på flere niveauer. 

”Det gælder om at få ”alle mand på dæk!” Medarbejderen, arbejdsfællesskabet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde sammen om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret fravær. Et konstruktivt samarbejde på alle niveauer i organisationen er essentielt for at skabe et godt arbejdsmiljø, fremme trivsel og forebygge sygefravær,” siger Louise, der også påpeger det ledelsesmæssige ansvar for at skabe et sådan rum for dialog. 

”For at realisere en tillidsbaseret dialog på arbejdspladsen, er det vigtigt, at ledelsen går forrest. Men vi skal ikke glemme, at alle har et ansvar for at reagere på de første tegn på mistrivsel og udfordringer i arbejdsmiljøet,” siger Louise Frellsen.  

Tilbagevendelsesplanen Trin for trin tilbage  

Hvis en medarbejder først er sygemeldt, kan en tilbagevendelsesplan som Trin for trin tilbage være et nyttigt redskab. 

”Ved hjælp af en skræddersyet tilbagevendelsesplan kan leder og medarbejder i fællesskab sætte kursen for, hvordan medarbejderen bedst muligt kommer tilbage på arbejde. Planen kan skabe overblik over, hvor mange timer medarbejderen gradvist kan arbejde, hvilke opgaver der skal løses og den nødvendige støtte og sparring,” siger Louise Frellsen, der også betoner vigtigheden af at følge op på planen og justere den løbende.

Brug tilbagevendelsesplanen forebyggende

Trin for trin tilbage kan dog også bruges ved begyndende mistrivsel og som en hjælp til at forebygge sygefravær. Med redskabet kommer man nemlig i dialog om, hvad der skal til for at genetablere trivsel og opgaveløsning: 

”Når man går ind og griber de tidlige signaler og har en dialog om, hvad der belaster, kan vi forebygge, at det udvikler sig til sygefravær. Dét at lave den relevante tilpasning af arbejdet, giver mulighed for at skabe rammen for holdbare aftaler - med balance mellem hensynet til den enkelte og driften.”

Tilbagevendelsesplanen Trin for trin tilbage er lavet som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune. Den kan bruges til systematisk opfølgning på alle former for fravær, så man netop trin for trin får medarbejderen godt tilbage på sporet.