Forebyg stress hos den enkelte

Her på siden finder du redskaber til den enkelte medarbejder.

Der er redskaber, der hjælper dig, som leder, til at opfange tidlige tegn på overbelastning og til at holde forebyggende 1:1 samtaler.

Der er også redskaber, du kan udlevere til den enkelte medarbejder, så vedkommende selv kan arbejde med at skabe balance og forebygge stress.

I-redskaberne fra kataloget

1. Medarbejderlandskabet

- hjælper med at skabe overblik over dine medarbejdere og undersøge:

 • Hvilke medarbejdere du har en god og mindre god fornemmelse for
 • Hvem der er tæt på eller langt væk (fx fysisk eller relationsmæssigt)
 • Hvem der kommer af sig selv
 • Hvem du skal opsøge mere. Hvem kunne ’gå under radaren’?

Hent redskabet herunder

2. Den forebyggende 1:1 samtale

- kan du som leder bruge til at:

 • Bevare et stærkt fokus på den enkeltes trivsel, opgaveløsning og arbejdsfællesskab
 • Nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær og forebygge stress.

Hent redskabet herunder

3. Skab en bedre balance

 - kan du bruge til at:

 • Give dig et overblik over, hvad der belaster dig her og nu, og hvad du skal skrue op eller ned for, for at genfinde balancen
 • Give dig indsigt i dine egne strategier, så du kan forebygge stress på længere sigt.

Hent redskabet herunder

4. Find dine åndehuller

- kan hjælpe dig til at:

 • Finde en daglig aktivitet, der bidrager til ro og restitution
 • Forebygge mistrivsel og stress på den lange bane.

Hent redskabet herunder

5. Dit relationslandskab

- kan hjælpe dig til at:

 • Konkretisere, hvad der er særligt hjælpsomt for dig i dine arbejdsrelationer
 • Få øje på, hvilke handlinger, der kan styrke dine relationer, og dermed forebygge mistrivsel og stress.

Hent redskabet herunder

Hent kataloget Forebyg stress på arbejdspladsen