Katalog: Forebyg stress på arbejdspladsen

En samling af de bedste redskaber til ledere til at arbejde strategisk og organisatorisk forebyggende med stress på arbejdspladsen.
Billede
Katalog: Forebyg stress på arbejdspladsen

Det er vigtigt at skabe et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø på arbejdspladsen – og arbejde aktivt med at forebygge og håndtere stress. Det er en af dine opgaver som leder.

Samtidig skal du selv navigere i netop de organisatoriske vilkår og rammer, som kan være med til at fyre op under stressen. Du og dine medarbejdere skal løse vanskelige opgaver, mens der løbende er krav om effektivisering, implementering af forandringer og begrænsede muligheder for indflydelse.

Dette katalog er en håndsrækning til, at du - sammen med dine lederkolleger, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere eller andre relevante aktører - kan komme godt videre i forebyggelsen af stress. Samtidig med at trivsel og opgaveløsning styrkes.

Kataloget indeholder en række redskaber, der er inddelt i fire niveauer i forhold til den indenfor arbejdsmiljø velkendte IGLO-model: Individ, Gruppe, Leder og Organisation. Vi har dog valgt at bytte rundt på rækkefølgen, så vi starter dér, hvor vi mener, der på mange arbejdspladser er mest behov for at styrke fokus. Nemlig organisationsniveauet. Det er der, hvor effekten af indsatsen er størst og mest bæredygtig på den længere bane. Derfor kalder vi modellen OLGI.

OLGI

Vis alle

Redskaber på organisationsniveau

Redskaberne på organisationsniveauet kan bruges til, at du, sammen med organisatoriske nøgleaktører, kan forholde dig til arbejdspladsen som helhed. Nøgleaktørerne kan være AMG, MED/Trio, lederteamet eller HR. Redskaberne giver overblik over aktuelle forhold og de vigtigste risikofaktorer i organisationen.

De hjælper jer til at finde frem til, hvordan der kan handles klogt i tide også i forbindelse med forandringer.

Find redskaberne

Redskaber på lederniveau

Redskaberne på lederniveau kan du bruge til at sætte fokus på dig selv. Dine præferencer og blinde vinkler. Din ledelse af dig selv. Der er også et redskab til at styrke psykologisk tryghed og hjælpsomheden i lederteamet.

Alt sammen med henblik på at forebygge overbelastning og stress hos dig og jer som ledere.

Find redskaberne

Redskaber på gruppeniveau

Redskaberne på gruppeniveauet kan bruges på fællesmøder i teamet eller i afdelingen til at have vigtige og nyttige drøftelser med hinanden og sætte nødvendige handlinger i gang. De hjælper jer til sammen at opfange og reagere på tidlige tegn på stress, kigge på arbejdsgange og fælles prioriteringer og arbejde aktivt med at udvikle kulturen i gruppen.

Find redskaberne

Redskaber på individniveau

Redskaberne på individniveauet retter fokus imod de enkelte medarbejdere. Der er redskaber, der hjælper dig som leder til at opfange tidlige tegn på overbelastning og til at holde forebyggende 1:1-samtaler.

Der er også redskaber, du kan udlevere til den enkelte medarbejder, så vedkommende selv kan arbejde med at skabe balance og forebygge stress.

Find redskaberne

Køb et trykt eksemplar af kataloget

Hvis I som arbejdsplads er interesserede i at købe et større antal trykte redskabskataloger (minimum 50 stk.), så kontakt projektleder Mette Kjærgaard Svendsen på ZJ4J@kk.dk. Trykprisen er 50 kr. pr. katalog ved minimum 50 stk. og I skal selv sørge for fragt. 

Forebyg stress på arbejdspladsen

Udgivet af Arbejdsmiljø København 2023 Københavns Kommune P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune
Layout: Arbejdsmiljø København
Illustrationer side 6, 7, 11, 29, 38, 47, 55, 58, 63 og 71: FJORD Visuel kommunikation