Magasinet Arbejdsmiljø sætter fokus på smerter

Sygemeldinger grundet smerter koster Danmark mere end 18 millioner om året. Nu sætter vi fokus på dialog og vidensdeling som middel mod smerter
Fotograf
Colourbox

I to artikler fra Magasinet Arbejdsmiljø giver Andreas Holtermann, der er forskningschef for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Marie Birk Jørgensen, rådgivningsleder i Arbejdsmiljø København, indblik i smerters indvirkning på arbejdet og nogle bud på konkrete løsninger. 

Et fælles problem 

Der er en tendens til at opfatte smerter som et individuelt problem, viser forskning, og det bekræftes i en kortlægning, foretaget af Arbejdsmiljø København. Det er problematisk. Smerter i arbejdstiden er et organisatorisk problem, der skal håndteres i fællesskab, fortæller Marie Birk Jørgensen: 

”Der hersker stadig en gammeldags forståelse af smerter som noget, der opstår som konsekvens af en skade, og som et problem, der kun kan behandles med mekaniske metoder. Der er brug for at få udbredt viden om, at smerter også er en social problemstilling, vi skal samarbejde om, hvis vi vil dem til livs, og forebygge på et mere oplyst grundlag.” 

Selvom smerter kommer til udtryk fysisk, er de også kognitivt forankret, og derfor findes løsningen ikke kun i det rigtige løft, den rigtige musemåtte, eller rette siddestilling. Organisatoriske og psykosociale forhold har også indflydelse, fortæller Andreas Holtermann. 

Simple løsninger: Systematisk vidensdeling og dialog 

Systematisk videndeling og dialog er centrale behandlingsmetoder af fysiske smerter i sundhedssystemet, men hvis problemet med smerter skal til livs, skal der ske en større indsats, der hvor smerterne har deres udspring: På arbejdspladserne. 

De eksisterende tiltag mod smerter på jobbet består hovedsageligt af ergonomiske hjælpemidler, jobrotation, retningslinjer for ergonomisk praksis og fysisk træning. Det er gode tiltag, men de er ikke tilstrækkelige, forklarer Andreas Holtermann. Han pointerer at konkrete løsninger, som arbejdspladserne nemt kan tage i brug, og større oplysning om problemets omfang er en del af løsningen: 

”Et studie har blandt andet vist, at medarbejdere, der er bange for deres smerter, har øget risiko for langtidssygefravær. I et andet studie fik en gruppe medarbejdere øget viden om rygsmerter, og det resulterede i, at de følte sig mindre generet af deres smerter og oplevede en bedre arbejdsevne.” 

Et stort uforløst potentiale 

Ud fra studier og forskning ved vi, hvad der virker. Det næste skridt mod at blive smerterne på arbejdspladserne kvit, er at systematisk udbrede viden om problematikken, informere ledere og medarbejdere og videregive konkrete værktøjer, som fx systematisk dialog, der kan implementeres på arbejdspladserne. Heri ligger der et stort uforløst potentiale, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Et potentiale, der hvis det bliver indfriet, vil spare den danske statskasse for milliarder, vil højne arbejds- og livsglæden og vil styrke arbejdspladsers arbejdsfællesskab.

Læs artiklerne i deres fulde længde

I denne artikel samler vi de væsentligste pointer fra to af i alt fire artikler fra temaet ”Smerter” i Magasinet Arbejdsmiljø. I temaet afsøger journalist Sarah Kirkemoe Galán problemfelter indenfor nutidens håndtering af smerter på jobbet. Du kan læse artiklerne i deres fulde længde her: