Nu åbner Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Fra 14. april 2021 kan ansatte i Københavns Kommune henvende sig anonymt, hvis de oplever eller er vidne til seksuel chikane eller sexisme

Københavns Kommune har som arbejdsgiver ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det handler blandt andet om at forebygge og håndtere seksuel chikane og sexisme på vores mange arbejdspladser. Derfor har Københavns Kommune oprettet en enhed, der giver alle ansatte – uanset stilling og funktion - mulighed for at søge anonym rådgivning og blive guidet i sager om seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København.

Det er en vigtig enhed i Københavns Kommune og Anne Kirk, der er faglig leder for den nye enhed i Arbejdsmiljø København fortæller:

”Seksuel chikane og sexisme på arbejdspladser er noget, som alle ledere og medarbejdere skal tage seriøst. Det kan nemlig have rigtig alvorlige konsekvenser, først og fremmest for de personer, som er udsatte herfor, men i høj grad også for arbejdsmiljøet og måden, som arbejdspladsen fungerer og løser sine opgaver på.”

Hvordan kan du som leder bruge enheden?

Som leder har du et stort ansvar, når det gælder forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og sexisme. Det kan være udfordrende at løfte det ansvar og den opgave. Du har mulighed for at kontakte enheden med de spørgsmål, du måtte have og få hjælp til at vurdere, om der er en krænkende adfærd eller omgangstone på din arbejdsplads. Enheden yder primært støtte og rådgivning i forhold til at håndtere konkrete hændelser, men enheden har også ydelser, der fx kan tilkøbes via timebanken i Arbejdsmiljø København til at iværksætte forebyggende indsatser. 

Hvor går grænsen?

En sjofel bemærkning, et klap bagi eller nedladende kommentarer ved frokostbordet. Det kan være svært at vurdere, hvor grænsen går. Det har ingen betydning, om den krænkende adfærd er udtryk for ubetænksomhed fra krænkerens side. Det er oplevelsen af at blive krænket, der er vigtig. Og alle oplevelser skal tages alvorligt.

 

Sådan kontakter du enheden

Via linket herunder finder du kontaktoplysninger, åbningstider m.m., og du kan læse mere om, hvordan du få rådgivning og hjælp.

Her ligger bl.a. også en plakat, som du kan printe og hænge op i fx personalestuen eller andre områder, hvor medarbejderne jævnligt kommer.

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane er krænkende adfærd af seksuel karakter og uønsket seksuel opmærksomhed. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor den krænkede synes, det er acceptabelt.

Hvad er sexisme?

Sexisme er forskelsbehandling på baggrund af køn; det vil sige fx kønsundertrykkende eller kønsdiskriminerende adfærd.