Ny AT-vejledning om forebyggelse af stress

Arbejdstilsynet er kommet med en ny vejledning, der skal understøtte arbejdspladserne i et godt psykisk arbejdsmiljø, forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Moderne arbejdspladser er ofte præget af en stor grad af uforudsigelighed, mange forandringer og komplekse opgaver. Dette stiller store krav til både arbejdspladsen og den enkelte ansatte. Stress kan bl.a. opstå, hvis man ikke oplever at have ressourcer, i form af tid eller kompetencer, til at imødekomme de krav, der stilles.

Uklare krav og modstridende krav på jobbet kan indebære en risiko for ansattes helbred. Det gælder især, hvis det foregår i en længere periode. Arbejdstilsynet har nu udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Vejledningen indeholder blandt andet 3 vigtige tiltag, som ledelsen kan iværksætte i samarbejde med medarbejderne:

  • Afklar løbende med medarbejderne, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.
  • Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/ kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.
  • Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

Vejledningen er den anden vejledning, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020. Den første vejledning kom omkring stor arbejdsmængde og tidspres (SAT).