Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø

1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø i kraft. Den skal gøre arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV) mere aktivt og handlingsorienteret

Den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø skal også tydeliggøre, at APV er en proces, der som minimum skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne.  

Tydeligere roller og opgaver 

Med den nye bekendtgørelse er det fortsat øverste leder, der har ansvaret for og skal sørge for, at der arbejdes aktivt med APV-arbejdet, men det bliver lettere for jer som arbejdsplads at forstå, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganiseringen (AMO) skal varetage, hvad arbejdsmiljørepræsentantens (AMR) rolle er, og hvad leders rolle er. Målet er, at I har et løbende fokus på den bedst mulige forebyggelse ved at vurdere såvel negative som positive virkninger- både hvad angår hensynet til den enkelte medarbejder og for at sikre tilknytning til arbejdspladsen.  

Hjælp til APV med ny bekendtgørelse 

Arbejdsmiljø København kan sammen med jer gennemgå jeres APV-arbejde for at vurdere, om I er ajour med den ændrede lov.  

Her ser vi på: 

  • Afdækning og risikovurdering af arbejdsmiljøpåvirkningerne 
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i arbejdspladsens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet. 
  • En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. 
  • En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.  

 

Nærhedsprincippet 

Som noget nyt skal øverste leder også kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for ”nærhedsprincippet” ved etablering af AMO og ved større væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Med nærhedsprincippet menes, at der er de nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven - herunder at arbejdsmiljørepræsentanten har mulighed for at være i kontakt med de ansatte, som AMR er valgt af. 

 Læs den nye bekendtgørelse herunder og kontakt Arbejdsmiljø København, hvis I har brug for rådgivning. Vær også opmærksom på, at en række vejledninger fra Arbejdstilsynet er ændret i samme omgang – fx vejledningen om APV som du også kan hente herunder.