Ny undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd er i gang

Endnu en gang skal sexistisk kultur og adfærd på arbejdspladserne i Københavns Kommune afdækkes. Svarfrist er 3. oktober - få hjælp til opfølgning her

Seksuel chikane, uønsket seksuel opmærksomhed eller sexisme hører ikke hjemme på en arbejdsplads. Derfor gentager Københavns Kommune nu den store undersøgelse, der har til formål at afdække sexistisk kultur og adfærd på kommunens mange arbejdspladser. 

”Vi fik ved første undersøgelse i marts 2022 et billede af, at det ofte er et spørgsmål om kultur, og måder vi er sammen på i arbejdsfællesskabet, der afgør, hvad vi selv oplever som krænkende. Og hvad andre kan opleve som krænkende”, siger projektleder i Arbejdsmiljø København Tina Højgaard Mikkelsen og fortsætter: 

”Og da der så skulle følges op på undersøgelsens resultater i kommunen, blev det tydeligt, at der på nogle arbejdspladser var behov for at tage nogle vigtige og svære dialoger om, hvornår noget kan være grænseoverskridende, hvorfor krænkelser kan opstå og hvad vi gør, når grænseoverskridende og krænkende adfærd er til stede”. 

Derfor er det vigtigt at deltage 

Deltagelse i undersøgelsen er anonym og invitationen er sendt til alle kommunens medarbejdere og ledere via mail, brev i e-Boks eller via log-in brev. Enkelte har fået invitationen på deres mobiltelefon. 

Selve undersøgelsen består af 11 spørgsmål med dertilhørende underspørgsmål. Der bliver både spurgt til, om man selv har haft oplevelser med sexistisk adfærd, eller om man har været vidne til kollegers oplevelser med sexistisk adfærd. 

Tina Højgaard Mikkelsen forklarer hvorfor, det er vigtigt med så mange besvarelser som muligt: 

”Jo flere, der deltager i undersøgelsen, jo mere retvisende et billede får vi. Det giver os det bedst mulige grundlag for at kunne arbejde forebyggende fremadrettet og få taget de vigtige dialoger om, hvordan vi håndterer en uhensigtsmæssig kultur på arbejdspladsen”, siger Tina Højgaard Mikkelsen. 

Opfølgning på undersøgelsen 

Når resultaterne af undersøgelsen ligger klar i løbet af november måned, vil Arbejdsmiljø København sætte spot på, hvordan I kan håndtere og forebygge seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen. Vi udbyder forskellige workshops, som du kan tilmelde dig allerede nu: 

Find nyttig viden og redskaber til, hvordan I følger op på undersøgelsen og hvordan I kan skabe dialog og formulere lokale retningslinjer m.v. herunder. 

Hjælp fra Arbejdsmiljø København 

Hvis resultaterne fra undersøgelsen peger på udfordringer med sexistisk kultur på arbejdspladsen, kan de enkelte arbejdspladser få hjælp fra Arbejdsmiljø København til at følge op og håndtere dem. Kontakt din egen forvaltning for mere information. 

Derudover har alle ansatte i Københavns Kommune – medarbejdere såvel som ledere og medarbejderrepræsentanter – mulighed for at kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme.  

”I Enheden sidder vi klar ved telefonerne og kan hjælpe med rådgivning i både enkeltsager, og hvis en arbejdsplads har brug for rådgivning i forhold til sexistisk kultur og uønsket seksuel opmærksomhed. Jeg vil opfordre til, at ledere og medarbejdere benytter sig af vores rådgivning fx i forbindelse med håndtering af resultater fra undersøgelsen, eller hvis man ønsker input til hvordan, man kan arbejde forebyggende”, fortæller Tina Højgaard Mikkelsen. 

Kontakt Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme 

Hvis du har en aktuel sag med sexisme eller seksuel chikane, eller blot har brug for råd og sparring til at håndtere en evt. hændelse, så kan du henvende dig helt anonymt.