Opfølgning på undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

Det er vigtigt at følge op på undersøgelser om sexistisk kultur og krænkende adfærd på kommunens arbejdspladser. Her kan I finde hjælp og redskaber

Københavns Kommune gennemfører undersøgelser om sexistisk kultur og krænkende adfærd på arbejdspladsen. Når resultaterne kommer, skal arbejdspladserne følge op.

På denne side finder I hjælp og redskaber til hvordan – samt  hjælp til at arbejde fremadrettet med at forebygge og håndtere sexisme og krænkende adfærd.

Som arbejdsplads kan I selv være med til at håndtere og forebygge sexisme og krænkende adfærd 

Som leder har man pligt til at sikre sine ansatte mod krænkende adfærd, herunder sexisme og seksuel chikane. Det betyder, at den enkelte arbejdsplads skal:

  • Arbejde målrettet og systematisk på at forebygge krænkende adfærd
  • Sikre tydelige retningslinjer for hvordan, krænkende adfærd håndteres 
  • Tage hånd om det, hvis der opstår rygter eller hændelser med krænkende adfærd

Herunder finder I fire metoder til, hvordan I kan arbejde forebyggende og håndtere konkrete episoder med krænkende adfærd. I kan selv benytte metoderne, eller I kan få hjælp og vejledning fra Arbejdsmiljø København.

De 4 metoder

Vis alle

1. Fra undersøgelsesresultater til handling

En tretrins-guide til opfølgning på undersøgelser, der peger i retning af sexistisk kultur og adfærd i det interne samarbejde 

Find metoden her

2. Håndtering af konkret viden om sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Gode råd og opmærksomheder for den ledelsesmæssige håndtering af konkrete sager om sexisme eller seksuel krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Find metoden her

3. Udvikling af lokale retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd i det interne samarbejde

Sådan kan I tydeliggøre jeres værdier og normer for adfærd samt proceduren for håndtering af krænkende adfærd. 

Find metoden her

4. Arbejd med kulturen på jeres arbejdsplads

Sådan kan I udvikle en sund og tryg arbejdspladskultur 

Find metoden her

Tag dialogen om krænkende adfærd på arbejdspladsen  

Arbejdsmiljø København har udviklet 87 dialogkort med beskrivelser af situationer, der kan forekomme på arbejdspladsen. De skal være med til at sætte gang i en åben dialog på arbejdspladsen om uønsket seksuel opmærksomhed, chikane og sexisme.

Find dialogkortene "Over grænsen?" her.

Billede
Dialogkort Over grænsen?

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme

Har du brug for hjælp ifm. seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen? Så kontakt os