Nye initiativer på arbejdsmiljøområdet

Politikere og myndigheder bringer nye initiativer i spil. Det har betydning for arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser
Billede
Nye initiativer på arbejdsmiljøområdet

En trepartsaftale, nye mål for arbejdsmiljøet og konkretisering af arbejdsgiveransvaret. På det seneste er der kommet en række nye initiativer og regler, som kan få stor indflydelse for arbejdsmiljøindsatsen på kommunens arbejdspladser. 

Ny trepartsaftale

Helt aktuelt er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om nye mål for arbejdsmiljøet i en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Læs pressemeddelelsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - find link herunder.

I aftalen fastlægges fire nye nationale mål:   

  1. Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser  
  2. Sikkert og sundt arbejde med kemi  
  3. Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø 
  4. Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø 

Nu skal aftalen omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante for arbejdspladserne. For brancher med væsentlige arbejdsmiljøproblemer skal der desuden opstilles nogle konkrete måltal. Det gælder blandt andet branchen ”Døgninstitutioner og hjemmepleje”, der er prioriteret for både ergonomiske og psykiske problemer og branchen ”Undervisning”, der er prioritet for psykiske arbejdsmiljøproblemer. Netop disse to brancher repræsenterer en stor del af de ansatte i Københavns Kommune. 

Nye mål for arbejdsmiljøet

Tidligere, i oktober 2020, fik Danmark, som et af de første lande i Europa, en samlet bekendtgørelse, som samler alle de vigtigste regler om det psykiske arbejdsmiljø. I bekendtgørelsen konkretiseres arbejdsgivernes ansvar for at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til alle påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Desuden indeholder bekendtgørelsen en definition af de områder, som indgår i det psykiske arbejdsmiljø og en beskrivelse af fem centrale risikofaktorer: 

  1. Stor arbejdsmængde og tidspres 
  2. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet 
  3. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker 
  4. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane  
  5. Arbejdsrelateret vold 

Bekendtgørelsen bliver suppleret med vejledninger fra Arbejdstilsynet om risikofaktorerne. I vejledningerne vil virksomheder og arbejdspladser i kommunen kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne. Læs bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside - find linket herunder.

Vurdering af farlig kemi

Endelig er reglerne om vurdering af farlig kemi fra 1. juli 2019 blevet bragt mere og mere i spil. Flere af kommunens arbejdsmiljøgrupper knokler med at få skiftet arbejdspladsbrugsanvisningerne ud med en kemisk risikovurdering (Kemisk APV). Samtidig skal arbejdspladsen sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring og instruktion i at arbejde med farlig kemi. Problemer i arbejdet med farlig kemi skyldes ofte, at de medarbejdere, der arbejder med stofferne, ikke er tilstrækkeligt oplært eller instrueret. Arbejdstilsynet har derfor opdateret At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer på disse områder. Læs den opdaterede version af At-vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside - find linket herunder.