Nye regler for hjemmearbejde er på plads

Har du skiftende arbejdssteder, og arbejder du ind imellem også hjemmefra, så er de nye skærmregler relevante for dig. Læs mere her

Der var bred politisk enighed, da de nye regler for hjemmearbejde blev vedtaget i begyndelsen af februar. På mødet blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

’To dage om ugen’-reglen

Som det er i dag, er der en række særlige krav til dig, der arbejder foran en skærm. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden, eller foregår regelmæssigt, og når arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre dem mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at træde i kraft i slutningen af april 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er tilfreds med, at de nye regler om hjemmearbejde bliver mere tidssvarende, så de afspejler et arbejdsmarked, hvor medarbejdere udfører deres arbejde mange forskellige steder – og ikke kun på kontoret.

De særlige skærmregler

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – gerne bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder de krav, der er, om skærmarbejde (f.eks. at stolen skal kunne justeres, og at skærm og tastatur skal være adskilt).

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

Arbejdsmiljø København hilser de nye regler velkommen, men peger samtidig på, at man som arbejdsplads skal huske at have en løbende opfølgning på den fysiske trivsel. Det er ikke mindst vigtigt for folk, der har skiftende arbejdssteder.

’Mere end to dage om ugen’

Med fortolkningen ’mere end to dage om ugen’ kan der være medarbejdere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme, fx fordi de arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.

Derfor etableres en tillægsmodel, der er relevant for dem, der arbejder meget hjemmefra. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder, hvis der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.