Oplever I udfordringer med fravær og vil I handle på det?

Arbejdsmiljø København tilbyder to forskellige temadage om håndtering af fraværsudfordringen – det ene for ledere, det andet for Trio og MED

Sygefraværet er stigende i Københavns Kommune, og det betyder, at vi hver dag er færre på arbejde til at løse kerneopgaven. Lederne har en stor opgave i at håndtere de enkelte fraværsforløb, men der er også hjælp at hente i Trio/MED-strukturen i afdelingen. Det handler nemlig ikke kun om at holde gode samtaler med medarbejdere, der har fravær, men i høj grad også om at have et stærkt arbejdsfællesskab og at få skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor man kan tale om fravær, nærvær og trivsel og få mere nærvær og trivsel - og mindre fravær.  

Et kursus for ledere 

”Kom i hus med fraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft” er et endagskursus for ledere om håndtering af medarbejderes fraværsforløb.  

Lederne har typisk masser af erfaring med at holde samtaler, men oplever udfordringer med det. Nogle finder det svært at finde tiden til samtalerne, andre har svært ved at skabe mening med at gøre det. Man kan også som leder være ramt følelsesmæssigt af en svær fraværsproblematik, fordi det rører ved noget i éns eget liv. Og lederne skal samtidig balancere mellem at være empatiske i forhold til en måske svær situation, deres medarbejder står med, samtidig med at sikre, at driften kører og kerneopgaven bliver løst.  

På dette kursus får lederne en oplevelse af større personlig sikkerhed i at navigere i de mange dilemmaer omkring håndtering af fraværsopgaverne. De får lejlighed til at høre andre lederes erfaringer og løsningsforslag på udfordringerne, og til at dele refleksioner om de svære dilemmaer i et trygt ledelsesmæssigt rum.  

Et kursus for Trio og MED 

”Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED” er et endagskursus for Trio/MED, og har til formål at skabe et (bedre) samarbejde mellem leder, TR og AMR på den konkrete arbejdsplads. I løbet af kursusdagen får Trioen bedre forståelse for den fælles opgave; at skabe mere nærvær og trivsel på arbejdspladsen. TR, AMR og leder har forskellige roller i arbejdet, og de kan kvalificere hinandens roller når de samarbejder om opgaven med nedbringelse af fravær. Allerede i løbet af dagen får Trioen taget hul på en analyse af fraværsproblematikkerne på deres arbejdsplads, ligesom de får afprøvet forskellige metoder på deres konkrete udfordringer, som de kan arbejde videre med når de kommer hjem til arbejdspladsen. TR og AMR kan især bidrage som lytteposter og talerør for kollegerne og i forhold til kulturen omkring fravær.