På arbejde under omskiftelige vilkår

Fire medarbejdere fra Københavns Kommune deler deres oplevelser af, hvordan deres arbejde er blevet påvirket af corona-nedlukningen
Billede
Pernille Overgaard
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Pernille Overgaard

Beskæftigelse: Chefkonsulent, CF Enhed for Ejendomme, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF)

Hvad er din vigtigste opgave i Københavns Kommune?

"Når BIF skal have nye lokaler, fraflytte gamle adresser eller skal have bygget om i de eksisterende lokaler, så er jeg involveret."

Hvordan har nedlukningen, som følge af corona-pandemien, påvirket dit arbejdsliv?

"Jeg har været privilegeret, fordi jeg har skullet møde fysisk på arbejde. Men der er mange af de møder, jeg har haft, som er foregået online. I kraft af at vi har haft at gøre med bygninger, har vi skullet forholde os meget aktivt til corona-restriktionerne. Min afdeling har blandt andet haft ansvar for, at der blev flyttet rundt på skriveborde for at skabe afstand og for at der er blevet sat skilte op med de nyeste corona-krav."

Er der noget, som er anderledes i arbejdslivet nu sammenlignet med før nedlukningen?

"Vi er blevet bedre til at reagere hurtigt på akutte behov, der kan opstå i organisationen."

Billede
Lena Bech Bojsen
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Lena Bech Bojsen

Beskæftigelse: Projektkoordinator hos Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIF)

Hvad er din vigtigste opgave i Københavns Kommune?

”Jeg har primært en sekretariatsfunktion. Derudover beskæftiger jeg mig også med bl.a. det fysiske arbejdsmiljø og andre bygningsrelaterede opgaver.”

Hvordan har nedlukningen, som følge af corona-pandemien, påvirket dit arbejdsliv?

”Jeg har haft god mulighed for at møde fysisk op. Det har faktisk været et privilegium, og det har gjort det nemmere at udføre nogle af mine opgaver, fordi der netop ikke har været nogen på gangene.”

Er der noget, som er anderledes i arbejdslivet nu sammenlignet med før nedlukningen?

"Overordnet har jeg fået lettere ved at sortere mine opgaver, så jeg den ene dag fokuserer på møder, og den anden dag kan lave arbejde, der kræver individuel koncentration."

Billede
Henrik Fosdam
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Henrik Fosdam

Beskæftigelse: Parkeringsvagt og arbejdsmiljørepræsentant hos Teknik- og Miljøforvaltningen

Hvad er din vigtigste opgave i Københavns Kommune?

”Min vigtigste opgave er at skabe fremkommelighed i byen. Det næstvigtigste er borgerkontakten. I sommerferien er vi som parkeringsvagter meget til stede og hjælper ofte turister, når de har spørgsmål.”

Hvordan har nedlukningen, som følge af corona-pandemien, påvirket dit arbejdsliv?

”Vi blev sendt hjem i starten, indtil det blev vurderet, at vi ikke var i risikogruppen, da vi er udegående. Derefter fik vi en ny arbejdsopgave som ”corona-guides” ved Søerne. Det var os, der henviste folk til at holde ensretningerne. Det sendte et signal om, at vi også var villige til at tage anderledes arbejdsopgaver på os i denne periode.”

Var det jeres primære opgave?

”Ja, men i takt med at ensretningen blev udfaset, kom vi tilbage løbende.”

Er der noget, som er anderledes i arbejdslivet nu sammenlignet med før nedlukningen?

”En positiv erfaring var, at under corona-nedlukningen har vi været opdelt anderledes. Vi har haft forskellige mødetider, så vi isolerede os i små faste grupper. Det gjorde det nemmere at identificere sygdom og isolere os. Derfor har vi heller ikke haft de store udbrud på vores afdeling.”

Billede
Maud Hyde
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Maud Hyde

Beskæftigelse: Pædagog hos udflytterbørnehaven Stockholmsgave Centrum

Hvad er din vigtigste opgave i Københavns Kommune?

”At sørge for, at børnene får en tryg hverdag. Vi støtter børnene i deres udvikling af sociale kompetencer og evner til at skabe venskaber gennem leg og aktivitet. Vi hjælper børnene med at blive selvhjulpne og skoleparate. Alt dette sker via et tæt samarbejde med forældrene.”

Hvordan har nedlukningen, som følge af corona-pandemien, påvirket dit arbejdsliv?

”I begyndelsen var alle hjemsendt, så der var ikke meget at gøre. Personalet holdt møder over Microsoft Teams og fulgte situationen, så vi kunne være klar til den gradvise genåbning. Da vi åbnede igen, var regnestykket at finde ud af, hvilke børn der skulle passes hvornår. Her var det vigtigt for os at være i kontakt med forældrene og høre deres behov. Det var en stor tillidserklæring at lade deres børn gå i børnehave under nedlukningen, da vi ikke har kunnet lade forældrene komme og besøge dem af hensyn til smitte.

Corona-pandemien har også udfordret det pædagogiske arbejde. De store børn missede nogle særlige begivenheder, som de havde set frem til i de første år. Det var meget sårbart, og vi er glade for at kunne gøre det igen.

Generelt synes jeg, at vi har løst udfordringerne godt: Vi har formået at forklare børnene på en ordentlig måde, hvad der foregik, så de ikke var bekymrede.”

Er der noget, som er anderledes i arbejdslivet nu sammenlignet med før nedlukningen?

”Under nedlukningen var udearealet opdelt i zoner. Det gjorde, at vi fik et godt overblik over egen børnegruppe, og havde tid til at fordybe os med den enkelte stue. Det skal der også være plads til fremover. Dog savnede vi sparringen på tværs af huset og at børnene kunne have aktiviteter og venskaber med børn fra andre stuer. Derfor deler vi igen udearealet. Vi har dog valgt at beholde en stueopdeling i busserne.

Generelt har nedlukningen været med til at bringe et større fokus på egne børnegrupper. Det har været meget givende.”