Redskaber til at forebygge stress på arbejdspladsen 

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune har samlet de bedste redskaber, som er afprøvet, evalueret og justeret igennem årene.

Den håndsrækning, som ledere i Københavns Kommune har efterspurgt længe, er lige på trapperne. Den kommer i form af et katalog med nyttige redskaber til ledere og arbejdspladser som hjælp til at forebygge stress, styrke trivslen og understøtte opgaveløsningen.   

Redskaber til flere niveauer i organisationen  

Redskaberne er målrettet forskellige niveauer i organisationen. De hjælper dig til som leder - i samarbejde med relevante aktører – at:  

  • Få overblik over aktuelle risikofaktorer i organisationen og finde frem til, hvordan du kan handle i tide  
  • Igangsætte nyttige samtaler i dit team eller i afdelingen med henblik på at opfange og handle på tidlige tegn på stress, kigge på arbejdsgange og drøfte fælles prioriteringer  
  • Hjælpe den enkelte medarbejder i forhold til at forebygge og håndtere mistrivsel og stress 
  • Sætte fokus på dig selv som leder for at skærpe din selvledelse og forebygge egen stress
  • Styrke samarbejdet, hjælpsomheden og den psykologiske tryghed i ledergruppen.  

 Kom til morgenmøde og workshops  

Kataloget udkommer i både en fysisk og digital udgave i starten af august og lanceres hen over efteråret.  

I kan allerede nu glæde jer til følgende aktiviteter, som I får mulighed for at tage del i:  

  • Morgenmøde for ledere på Rådhuset 26. oktober 2023  
  • Workshops for ledere, konsulenter og andre relevante aktører.   

Herudover vil P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune invitere repræsentanter for samtlige syv forvaltninger i kommunen til et strategisk PS-møde i august og september. Her lægges der op til at drøfte, hvorledes hver forvaltning ønsker at benytte sig af kataloget og stille det til rådighed ude på arbejdspladserne.

Har du spørgsmål?

Så er du meget velkommen til at kontakte projektleder i P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune, Mette Kjærgaard Svendsen på zj4j@kk.dk.

P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune