Stor undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

Hjælp med at afdække eventuel sexistisk kultur og adfærd på arbejdspladserne i Københavns Kommune. Sidste frist er onsdag den 30. marts.

Seksuel chikane, uønsket seksuel opmærksomhed eller sexisme hører ikke hjemme på en arbejdsplads. I disse år er der øget fokus på sexistisk kultur – og det er også noget, vi tager alvorligt i Københavns Kommune.

En dårlig kultur kan have negative konsekvenser både for den enkelte medarbejder, og for arbejdspladsen som helhed. Derfor sætter Københavns Kommune nu en undersøgelse i gang, der har til formål at afdække eventuel sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes mange arbejdspladser.

Den viden, som arbejdspladsen og Københavns Kommune får gennem undersøgelsen, skal bruges til at forbedre din og dine kollegaers trivsel og arbejdsmiljø. 

Derfor er det vigtigt

Selve undersøgelsen består af 11 spørgsmål, som spørger ind til konkrete arbejdsrelaterede hændelser i løbet af de seneste 12 måneder. Der bliver spurgt til, om du selv har haft oplevelser med sexistisk adfærd, eller om du har været vidne til kollegers oplevelser med sexistisk adfærd.

Det er vigtigt at udfylde spørgeskemaet, uanset om du selv har set eller oplevet noget, eller du aldrig har oplevet noget på din arbejdsplads, som kan betegnes som seksuel eller sexistisk adfærd.

Morten Kallehauge, projektleder i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme i Arbejdsmiljø København, forklarer hvorfor, det er vigtigt med så mange besvarelser som muligt:

- Jo flere, der deltager i undersøgelsen, jo bedre et billede får vi af kulturen på kommunens arbejdspladser. Det er meget vigtigt, fordi vi dermed får det bedst mulige grundlag for at kunne arbejde forebyggende fremadrettet, og for at kunne håndtere eventuelle problemer med sexistisk kultur, siger han.

Sådan svarer du

Du deltager anonymt i undersøgelsen. Invitationen vil blive sendt til alle kommunens medarbejdere og ledere via mail, brev i e-Boks eller via log-in brev. Enkelte vil få invitationen på deres mobiltelefon.

Københavns kommune har også valgt at sende spørgeskemaet ud til medarbejdere, der normalt ikke deltager i kommunens tværgående trivselsundersøgelse, fx elever, timelønnede medarbejdere og tilkaldevikarer.

Hjælp fra Arbejdsmiljø København

Hvis resultaterne fra undersøgelsen peger på problemer med sexistisk kultur på arbejdspladsen, kan de enkelte arbejdspladser få hjælp fra Arbejdsmiljø København til at følge op og håndtere problematikkerne. Der er nemlig øremærket midler til, at et antal arbejdspladser kan få rådgivning og opfølgning fra Arbejdsmiljø København i forlængelse af undersøgelsen. Du kan kontakte din egen forvaltning for at få mere information om dette.

Derudover har alle ansatte i Københavns Kommune – medarbejdere såvel som ledere og medarbejderrepræsentanter – mulighed for at kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. 

Morten Kallehauge uddyber:

- I Enheden sidder vi klar ved telefonerne dagligt, og kan hjælpe både i enkeltsager, og hvis en arbejdsplads har brug for rådgivning i forhold til sexistisk kultur. Jeg vil opfordre til, at ledere og medarbejdere benytter sig af vores rådgivning fx i forbindelse med håndtering af resultater fra undersøgelsen, eller hvis man ønsker input til hvordan, man kan arbejde forebyggende, fortæller han.

Når resultaterne af undersøgelsen ligger klar, i løbet af maj måned, vil Arbejdsmiljø København sætte spot på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og sexisme. Her på hjemmesiden vil du derfor kunne finde nyttig viden og redskaber til, hvordan man på den enkelte arbejdsplads følger op på undersøgelsen og hvordan man kan skabe dialog og formulere lokale retningslinjer m.v.

Har du brug for et godt råd?

Hvis du har en aktuel sag med sexisme eller seksuel chikane, eller blot har brug for råd og sparing til at tackle en evt. hændelse, så kan du henvende dig helt anonymt til Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme.