Tilbage på arbejdet – i skyggen af Corona

I kølvandet på Corona har psykologerne i Tidlig Indsats stadig samtaler med en del medarbejdere, der er sygemeldt pga. Corona-senfølger
Billede
Tilbage på arbejdet – i skyggen af Corona
Fotograf
Colourbox

Som psykolog i Tidlig Indsats har Line Blaabjerg Christensen mange års erfaring med at rådgive de klienter, der træder ind ad døren efter en længere sygemelding med eksempelvis stress. Her har hun hundredvis af samtaleforløb at trække på, foruden en hel del forskningsbaseret evidens at hive op af hatten.

Men med de klienter, der sætter sig i stolen med senfølger efter en Coronasygemelding er det anderledes. Her er ingen ”plejer”, og stort set ingen forskning at kunne basere sine råd og vejledning ud fra.

- Hos de klienter, jeg taler med, går usikkerheden og uvisheden igen: ”Hvor længe skal jeg have det sådan her?”, ”hvornår går det over?”. Den slags spørgsmål fylder helt naturligt hos dem, og det kan være meget belastende for dem. Af gode grunde kan jeg ikke fortælle dem, hvornår det går over – fordi faktum er jo, at vi ingenting ved, og at ingen kan sige noget konkret, fortæller hun.

Hjælp til at rumme det svære

Blandt de senfølger, de fleste døjer med, nævner Line Blaabjerg Christensen feber, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, forstyrret smagssans og kvalme. Alt sammen noget, der gør det svært at passe sit arbejde, som man kunne, før man blev syg. Og derfor er der en del, der er nødt til at deltids- eller fuldtidssygemelde sig fra arbejdet i en periode.

Hvorfor kan det hjælpe at tale med en psykolog, når man er sygemeldt?

- Et samtaleforløb hos en psykolog kan være med til at lette det pres, man føler. Det er stressende at være sygemeldt. Som psykolog kan jeg hjælpe dem med at rumme det livsvilkår, de står i lige nu. At omplacere deres energi, kan man sige.

Hun fortsætter:

- Jeg talte med en kvinde, som var meget frustreret over, at hun ikke kunne sove. Vi fik vendt hendes perspektiv, så hun kunne sige til sig selv: ”Nu skal jeg hvile mig” i stedet for ”nu skal jeg sove”. Det gav hende en følelse af, at det er o.k., som det er, lige nu. Og faktisk skete der så det, at hun følte sig mere udhvilet om morgenen, end før, fortæller hun.

Det er bare ”en parentes”

Line Blaabjerg Christensen fortæller også, at det at se sin situation som en ’parentes’ – og ikke som en permanent tilstand, kan hjælpe en til at acceptere det, der er svært. Det er samme råd, hun giver til klienter, der er sygemeldt pga. stress. Men her ophører lighedspunkterne så også.

- Vi ved rigtig meget om stress. Og den viden, kan jeg trække på, når jeg har et samtaleforløb med en stresssygemeldt medarbejder. F.eks. kan jeg fortælle, at det er yderst sjældent, at man bliver invalideret af stress til evig tid. De fleste lander godt igen, ved vi. Men i forhold til Corona og senfølger, mangler vi stadig en masse viden. Så uvisheden er en anden for dem, jeg taler med nu.

Hvad kan Tidlig Indsats ellers gøre for den sygemeldte medarbejder?

- Som psykologer kan vi fungere som en slags mægler mellem arbejdspladsen og medarbejderen, hvis det fx er svært for dem i fællesskab at lave en aftale om hvordan, man kommer tilbage efter en sygemelding. Vi kan også rådgive om, hvad der er vigtigt for såvel medarbejder som arbejdsplads at være opmærksom på, når medarbejderen starter op igen. Både medarbejder og leder kan jo være usikre på, hvor meget medarbejderen kan, og derfor er det en stor hjælp for mange, og med til at give dem en form for tryghed midt i det uforudsigelige og uvisse, slutter hun.

Tidlig Indsats har haft ca. 25 samtaleforløb med medarbejdere, der har været sygemeldt pga. Coronasenfølger.

Kontakt Tidlig Indsats

Har du eller din medarbejder brug for at tale med en psykolog i forbindelse med en sygemelding? Vi har forløb med både ledere og medarbejdere.

Tag kontakt til Tidlig Indsats: tlf. 3366 5766 / tast 1