Tillidsvækkende organisationskonsulenter til Arbejdsmiljø København

Hos Arbejdsmiljø København er vi med til at skabe gode arbejdsmiljøer, attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsliv sammen med kommunens ledere og medarbejdere. Vil du være med?

Søg stillingen senest søndag den 5. maj 2024

Vi afholder 1. samtaler den 22. og 27. maj 2024 og evt. 2. samtaler den 13. og 18. juni 2024.

Sæt et positivt og varigt aftryk på arbejdsmiljøet i hele Københavns Kommune

Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes uvildige og autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vi arbejder sammen med Københavns Kommunes syv forvaltninger om alle typer opgaver og forløb relateret til arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø København arbejder både med forebyggelse og her-og-nu indsatser og løser således arbejdsmiljøproblematikker på både kort og lang sigt gennem strategiske indsatser og med praksisnære værktøjer, koncepter og interventioner.

"Der er bud efter Arbejdsmiljø Københavns konsulenter, og vi er en eftertragtet samarbejdspartner. Vores evalueringer er gode og viser, at arbejdspladserne oplever en mærkbar effekt. Vi tror på, at det er kombinationen af et højt fagligt niveau, stor selvstændighed og gode rammer, som sikrer, at vores konsulenter lykkes og gør en forskel. Vi lægger vægt på, at vores konsulenter har mulighed for at arbejde i dybden og være specialiserede, samt at de har en variereret hverdag med stor indflydelse på egne opgaver", siger Pernille Kreiser, afdelingsleder for den organisatoriske rådgivning i Arbejdsmiljø København.

Et selvstændigt job og mulighed for hele tiden at udvikle dig fagligt

Som organisationskonsulent får du en bred vifte af opgaver, stort ansvar og et selvstændigt råderum. Vi lægger vægt på at skræddersy vores forløb, så de passer til den enkelte leders, afdelings eller organisations behov. Det faglige niveau er højt, og som konsulent udvikler og sammensætter du forløb, som både bygger på velafprøvede koncepter og metoder, men også bringer dine egne erfaringer som konsulent i spil.

Vi lægger vægt på at bringe teoretisk og praktisk viden sammen og udmønte det i praksisnære indsatser. Jeg har ikke oplevet den stærke sammenhæng så konkret andre steder. Det gør det fagligt set rigtig interessant og giver samtidig mulighed for, at man udvikler sig, også som erfaren konsulent, siger Nana, organisationskonsulent.

Få en varieret hverdag og et tæt samarbejde med både kommunens arbejdspladser og dine kollegaer

Du skal kunne lide at rådgive, facilitere, lytte, mægle, coache, undervise og være på. Størstedelen af din tid bruger du ude på arbejdspladserne, hvor du er i gang med at planlægge eller gennemføre et forløb, som løser en given arbejdsmiljøproblematik. Resten af din tid bruger du på samarbejde og udvikling i et fagligt fællesskab med dine kollegaer, både dem du arbejder tæt sammen med om konkrete opgaver eller andre, som du erfaringsudveksler med. Blandt dine opgaver er fx, at du

 • mødes med dine samarbejdspartnere for at drøfte og samle input til brug for de løsninger og forløb, du skal levere
 • scoper og udarbejder oplæg, som rammesætter en given opgave
 • udvikler og sammensætter forskellige former for indsatser eller forløb, som understøtter det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne – forebyggende, strategisk, praktisk og konkret
 • tilrettelægger, faciliterer, holder oplæg og underviser på fx workshops, kurser og lignende
 • projektleder de strategiske arbejdsmiljøindsatser, som du er ansvarlig for samt deltager i og bidrager til andres projekter

Et job med frihed og balance i dit eget liv

Arbejdsmiljø København er god til at understøtte, at den enkelte konsulents idéer, erfaringer og læringer sættes i spil ude hos arbejdspladserne og på tværs. Som konsulent hos os skal du ikke sælge, da vi er så privilegerede, at Københavns Kommune er stor, og vores ydelser allerede efterspurgte. Til gengæld får du mulighed for at konceptualisere og drive projekter og indsatser, og herudover lover vi dig, at du får et varieret arbejdsliv samt masser af frihed til at udvikle metoder, processer og redskaber.

Vi lægger vægt på at give dig mulighed for at balancere dit arbejds- og privatliv. Derfor er det dig, der, i god dialog med din leder, tilrettelægger dine opgaver, leverancer og forløb med dine samarbejdspartnere, så det hænger sammen både for dem – og for dig.

Vores nye kollegaer skal gerne være erfarne konsulenter

Vi arbejder med temaer og problemstillinger, som går fra arbejdsfællesskaber, fleksibelt arbejdsliv, organisationsforandringer, organisatorisk stressforebyggelse, konflikthåndtering til krænkende adfærd – og alt derimellem. For at kunne lykkes har vi brug for konsulenter, som er vant til at håndtere og omsætte svære problemstillinger til konkrete forløb og indsatser ude på arbejdspladserne. Derfor skal du have erfaring med at rammesætte en opgave, kunne omsætte teorier til konsulentydelser og selv levere.

Vores kommende kollegaer skal være erfarne konsulenter og kan have forskellige kompetencer inden for arbejdet med psykosocialt arbejdsmiljø og organisationsudvikling, så vi kan efterkomme den brede efterspørgsel, der er. Derfor søger vi konsulenter, som har erfaring inden for et eller flere af følgende områder:

 • Konflikthåndtering på arbejdspladser
 • Professionel håndtering af relationer på arbejdspladsen
 • Organisatoriske forandringsprocesser
 • Organisationer i krise/under pres
 • Ledergruppeudvikling

Herudover ser er vi gerne, at vores kommende kollegaer

 • har solid erfaring som konsulent eller rådgiver inden for arbejdsmiljø, dvs. min. 4-5 års erfaring, gerne mere, og er en erfaren projektleder af konsulentydelser og processer
 • er vant til at interagere professionelt og arbejde både strategisk og operationelt i en kunde/konsulent relation med immaterielle konsulentydelser over for ledere på alle niveauer
 • har forretningsforståelse og erfaring, er vant til at rammesætte opgaver, designe processer og ydelser samt levere konsulentydelser inden for psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling, organisations- og kulturforandringsprocesser samt lederudvikling
 • er vant til at omsætte teorier og metoder inden for fx psykologi og arbejdslivsstudier til konkrete konsulentydelser
 • har undervisningserfaring ift. større forsamlinger og vant til at facilitere møder, workshops o.l.
 • er vant til at formidle – både mundtligt samt i skriftlige produkter og outputs
 • har erfaring med coaching, ledersparring og -rådgivning
 • har en akademisk uddannelse inden for fx psykologi, arbejdslivsstudier, sociologi eller lignende, evt. supplereret af en relevant videreuddannelse

Det er nødvendigt, at du har indgående erfaring med arbejdsmiljøområdet fx, men ikke afgørende om du kommer fra en privat eller offentlig virksomhed. Vores team består af konsulenter fra forskellige sektorer og med forskellige baggrunde og har derfor en god faglig bredde.

Er du en udadvendt konsulent med fingerspitzgefühl?

Som konsulent i Arbejdsmiljø København rådgiver og hjælper du en lang række forskellige arbejdspladser. Nogle opgaver er store, andre små. Nogle opgaver har stor politisk eller ledelsesmæssig bevågenhed, og der kan være indsatser, hvor vi skal samarbejde med andre aktører. Det kræver fingerspitzgefühl, fleksibilitet og stor selvstændig at navigere i dette og lykkes som konsulent, og derfor søger vi konsulenter, som

 • har et godt overblik og forstår at reducere kompleksitet, så det giver mening for andre
 • har gode analytiske evner, og som med afsæt i et teoretisk fundament kan konceptualisere og udvikle praksisnære processer og ydelser
 • er udadvendte og trives godt med at tage relationelt initiativ og være ”på” blandt andre
 • er selvstændige og tager ansvar for egne opgaver og kunder
 • er gode til at inddrage sin leder, koordinatorer og kollegaer, når det er nødvendigt
 • står godt i sin faglighed, men er nysgerrige, videbegærlige og gerne vil lære og dele læring
 • har en god kombination af energi og autenticitet og er i god balance med sig selv
 • er processtærke og gode til at lytte, interagere og samarbejde med andre
 • kan udvikle og drifte på samme tid og formår løbende at prioritere sin opgaveportefølje, så opgaverne bliver ført i mål

Velkommen til Arbejdsmiljø København

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor fælles læringsmiljøer og høj faglighed vægtes højt. Vi tilbyder derfor et professionelt og nysgerrigt arbejdsmiljø samt en tillidsbaseret kultur, hvor vi deler viden, støtter og hjælper hinanden. Herudover bliver du del af en arbejdsplads, hvor vi er på forkant med både faglige og forskningsmæssige bevægelser ift. organisations- og arbejdsmiljøarbejdet. Du indgår i fællesmøder i huset, og du får et introforløb med vægt på faglig støtte og sparring samt løbende supervision sammen med dine kollegaer i teamet.

Vi har for nylig udarbejdet vores grundfortælling, fordi vi gerne vil formidle vores vision, mission og værdier over for hinanden og vores samarbejdspartnere. Den kan du læse her.

Du kommer rundt til mange arbejdspladser i hele København, men din base er vores lokaler på Enghavevej 82, hvor vi har kontorer, som understøtter samarbejde og høje faglige ambitioner. Organisatorisk hører vi under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men bidrager til at sikre sunde, bæredygtige og attraktive arbejdspladser i hele Københavns Kommune – Danmarks største arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår

Der er flere ledige stillinger som organisationskonsulent, og dit arbejdsområde vil afhænge af dine erfaringer og interesser. Dine løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. For kandidater med det rette erfarings- og kompetencegrundlag kan der være mulighed for indplacering som enten special- eller chefkonsulent.

Tiltrædelse er pr. 1. august 2024.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, er du velkommen til at kontakte direktør Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval på 2943 5048 eller afdelingsleder Pernille Kreiser, Arbejdsmiljø København på 2182 5142.

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig vedhæfte dit CV. Vi glæder os til at høre fra dig.