Undervisnings- og træningsforløb ved smerter og fysiske udfordringer

Velkommen til Tidlig Indsats - et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel

Som et nyt tiltag tilbyder Tidlig Indsats' fysioterapeuter et gruppeforløb med fokus på denne problematik.

Forløbet er målrettet medarbejdere, der hyppigt oplever at være udfordret i arbejdslivet grundet fysiske problematikker, og som følge heraf kan være i farezonen for dårlig trivsel, problemer med at varetage arbejdsopgaverne samt fravær.

Teori og praktik

Gruppeforløbet består af 5 moduler a 1 times varighed, og det strækker sig over 5 uger. Gruppen mødes i Arbejdsmiljø Københavns lokaler på Enghavevej 82.

Overskrifterne for de 5 moduler er:

  • Smerte og smertehåndtering
  • Træning og fysisk aktivitet
  • Kropsbevidsthed
  • Motivation og målsætning
  • Det gode arbejdsliv

Der er løbende indtag i gruppen, og det har ingen betydning, hvilket modul man starter på.  

Hvert modul indeholder både undervisning og fysisk træning. Vidensformidling og øvelser vil relatere sig til deltagernes konkrete problemstillinger og udfordringer. Der vil blive lagt vægt på, at deltagerne lærer gennem viden, refleksion og afprøvning.

Visitation til forløbet

Gruppeforløbet er målrettet medarbejdere, som:

  • hyppigt eller vedvarende er udfordret af smerteproblematikker og fysiske udfordringer
  • vil kunne profitere af at få ny viden og handlemuligheder i forhold til håndtering af problematikker
  • vil have gavn af at udveksle erfaringer samt er indstillet på at bidrage til en åben og tryg stemning i gruppen

Medarbejdere, som tilmeldes til et forløb i Tidlig Indsats, visiteres og tildeles plads på forløbet ud fra en faglig vurdering. Inden opstart vil både medarbejder samt pågældendes leder skulle give tilsagn om deltagelse.

Ledere kan få information om mulighederne for direkte tilmelding af en medarbejder til gruppeforløb ved at ringe til hotlinen i Tidlig Indsats på 33 66 57 66 / tast 1.