Velkommen til to nye ledere i Arbejdsmiljø København

Den 1. december var første arbejdsdag for vores to nye afdelingsledere i Arbejdsmiljø København – mød dem her!
Billede
Velkommen til to nye ledere i Arbejdsmiljø København
Fotograf
Arbejdsmiljø København

Pernille Kreiser er tiltrådt stillingen som afdelingsleder for det organisatoriske rådgivningsteam her i Arbejdsmiljø København.

I Tidlig Indsats kan vi byde velkommen til Louise Frellsen, som efter 16 år som fast psykolog i huset, valgte at søge den ledige stilling som afdelingsleder af Tidlig Indsats. Og efter en længere ansættelsesproces med flere dygtige kandidater, har Arbejdsmiljø København valgt at ansætte Louise Frellsen som ny afdelingsleder for Tidlig Indsats.

Et skarpt øje på velfærdsområdet

Pernille Kreiser har de seneste seks år haft sin daglige gang på Områdekontor Syd i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I sin rolle som leder for et team af tværfaglige konsulenter, der understøtter organisationen med bl.a. sundhedsfaglige indsatser og pårørendevejledning, har hun holdt et skarpt øje på særligt SUF-medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Og det er især trivslen blandt medarbejdere ansat i velfærdsområdet, Pernille ser har et behov for opmærksomhed i disse år, hvor vi ser en strukturel mangel på arbejdskraft:

”Når der mangler ressourcer, så er der risiko for, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kommer under pres”, som hun siger.

Hvad glæder den nye afdelingsleder sig særligt til, når hun er landet i sit nye job?

 ”Jeg glæder mig til at bidrage ind i en meget vigtig dagsorden. AMK har et godt omdømme i og udenfor København, og vores konsulenter er dygtige og leverer ydelser af høj kvalitet. Jeg glæder mig til at fastholde og udvikle det høje niveau for arbejdsmiljørådgivning til hele kommunen.”

Gode forløb med fine resultater

Louise Frellsen, som har været ansat som psykolog i Tidlig Indsats siden 2006, har de senere år også understøttet ledelsen i sin rolle som chefkonsulent. Og siden august 2022 også som konstitueret leder af Tidlig Indsats, da hendes forgænger Anne Kirk valgte at søge nye udfordringer. 

Da Louise kom til Arbejdsmiljø København for 16 år siden, var hun en af de 5 psykologer og 1 fysioterapeut, der var ansat i Tidlig Indsats/SYFO. I dag varetager 17 psykologer og 5 fysioterapeuter vores forløb med kommunens medarbejdere. 

”Vi har en fortsat stor efterspørgsel særligt på psykologforløb i Tidlig Indsats – og det skyldes flere ting,” mener Louise: 

”Dels har vi et godt ry – vi har dygtige folk ansat, både fysioterapeuter og psykologer. Og dels er det blevet mindre tabubelagt at søge hjælp, hvis man oplever stress eller anden form for belastning. Det er blevet mere legitimt at tale åbent om mistrivsel – og det er jo kun godt”.
 
Louise peger på, at arbejdspladserne også er blevet bedre til det forebyggende arbejde, og at mange ledere løbende afholder 1:1-samtaler med deres medarbejdere, udarbejder APV m.m. 

”Den gode historie er også, at vi oplever gode resultater med vores forløb hos både psykologerne og fysioterapeuterne: Vi har flere raskmeldte efter endt forløb, og vi ser også en god fastholdelse af medarbejderen efterfølgende på arbejdspladsen”, fortæller hun.

Begge nye afdelingsledere glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med kollegerne i kommunen, og med kollegerne her på Enghavevej – og ikke mindst: med det vigtige arbejde med arbejdsmiljøet generelt i Københavns Kommune.

Vi vil gerne byde jer begge varmt velkommen til Arbejdsmiljø København. Vi som kollega-, såvel som ledergruppe, glæder os til samarbejdet.