Vejledning til medarbejder

Her kan du læse om, hvordan du som ansat i Københavns Kommune kan bruge Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme.

En sjofel bemærkning, et klap bagi eller nedladende kommentarer ved frokostbordet. Det kan være svært at vurdere, hvor grænsen går. Det har ingen betydning, om den krænkende adfærd er udtryk for ubetænksomhed fra krænkerens side. Det er din oplevelse af, at situationen var ubehagelig, der er vigtig.

Du kan henvende dig til os - telefonisk eller skriftligt - hvis du selv oplever eller er vidne til krænkende adfærd af seksuel karakter på arbejdspladsen. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at afklare, om en hændelse er seksuel chikane eller sexisme. Rådgivningen baserer sig på gældende lovgivning og kommunens politik på området. Læs mere i Københavns Kommunes politik for Krænkende adfærd.

Seksuel chikane er krænkende adfærd af seksuel karakter og uønsket seksuel opmærksomhed. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor den, der udsættes herfor synes, det er acceptabelt.

Sexisme er forskelsbehandling på baggrund af køn dvs. eksempelvis kønsundertrykkende eller kønsdiskriminerende adfærd.   

Det kan fx være:  

  • Uønskede berøringer 
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem 
  • Sjofle vittigheder og kommentarer 
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner 
  • Visning af pornografisk materiale.

Man kan godt komme i tvivl og tænke, om man selv har lagt op til noget og derfor holde oplevelserne for sig selv. Det er aldrig dit ansvar, at du bliver udsat for seksuel chikane, og det er derfor vigtigt at tale med nogen om det - enten med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller din leder.

Hvis du ikke ønsker at tale med nogen på din arbejdsplads, kan du kontakte os anonymt i Enheden for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Vi kan guide og rådgive dig om, hvordan du kan gå videre med dine oplevelser på arbejdspladsen, og hvilken hjælp og støtte du og din arbejdsplads kan få. Vi rådgiver både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Du kan også kontakte os anonymt, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv har udsat andre for krænkende adfærd af seksuel karakter eller været del af en sexistisk kultur på din arbejdsplads. Vi kan guide og rådgive dig om, hvad du kan gøre og hvilken hjælp og støtte du og din arbejdsplads kan få.