Kroppen i kerneopgaven

Øget fysisk trivsel i arbejdet med børn

Børne- og Ungdomsforvaltningen har igangsat en indsats i 2023-2027 for alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver i Københavns kommune med fokus på fysisk trivsel. Indsatsen foregår i samarbejde med konsulenter fra Arbejdsmiljø København, som faciliterer forløbene i indsatsen undervejs.

Indsatsen står på et treårigt forskningsprojekt fra 2017 til 2019 mellem Arbejdsmiljø København og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som med hjælp fra 16 københavnske vuggestuer undersøgte, hvordan pædagogik og ergonomi kan gå hånd i hånd. Med udgangspunkt i de pædagogiske hverdagsaktiviteter, kiggede vuggestuerne på egen praksis med fokus på at styrke udviklingen af børnenes selvhjulpenhed og motorik for samtidig at reducere medarbejdernes oplevelse af fysiske belastninger.

Læs den erfaringsopsamling, der kom ud af forskningsprojektet nederst på siden. 

Billede
Benløft
Fotograf
Tanke-streger

Hvorfor denne indsats?

Medarbejdere i daginstitutioner kan opleve, at deres arbejde er fysisk anstrengende, og at de hyppigt har ondt i kroppen. Samtidig er der store udfordringer med at rekruttere og fastholde pædagogisk personale.

Hvad får arbejdspladsen ud af indsatsen?

 • Fokus på kerneopgave og arbejdsgange
 • Konkret erfaring med at styrke institutionens arbejde med ergonomi i dagligdagen gennem involverende metoder
 • Forskningsbaseret viden om fysiske belastninger, smerter, helbred og arbejdsmiljø i daginstitutioner
 • Mindre fravær

Hvad får børnene ud af indsatsen?

 • Motorisk læring gennem hverdagsaktiviteter, for at blive mere selvhjulpne
 • Stimulering af motorisk udvikling og fysisk aktivitet
 • Fysisk aktive rollemodeller i de voksne

Hvad får medarbejderne ud af indsatsen?

 • Bedre balance mellem fysiske krav og fysiske ressourcer
 • Færre fysiske belastninger og smerter i arbejdet
 • Mere fysisk bevægelse i hverdagen
 • Mindre fravær
 • Øget fysisk trivsel i arbejdet med børn
Billede
Model

Vil I vide mere?

Så kontakt:

Vibeke Andersen fra Arbejdsmiljø København på BY5C@kk.dk

Henrik Pedersen fra HR i Børne- og Ungdomsforvaltningen på YU3M@kk.dk

Læs handlingsplan og erfaringsopsamling Kroppen i kerneopgaven